Luật Hình Sự

Cho người chưa đủ tuổi mượn xe gây tai nạn: Ai chịu trách nhiệm?

Cho người chưa đủ tuổi mượn xe máy gây tai nạn là hiện tượng phổ biến, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà người lớn thường đưa xe cho người chưa đủ tuổi để tham gia giao thông. Trong một số trường hợp không mai, người chưa đủ tuổi mượn xe máy đã gây tai nạn giao thông khi đó phát sinh vấn đề về trách nhiệm bồi thường sẽ do chủ thể nào thực hiện. Nội dung bài viết này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về trách nhiệm bồi thường khi cho mượn xe gây tai nạn giao thông. 

Cho người chưa đủ tuổi mượn xe máy gây tai nạn

Ai chịu trách nhiệm khi cho người chưa đủ tuổi mượn xe gây tai nạn

Trách nhiệm khi giao xe cho người chưa đủ 18 tuổi gây tai nạn giao thông

Trách nhiệm đối với người giao xe

Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2018 thì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông theo quy định là điều cấm của luật. 

Căn cứ điểm đ khoản 5 Điều Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì người vi phạm có thể bị phạt tiền 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe khi phạm hành vi giao xe hoặc để người không đủ tuổi điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông. 

Trong trường hợp người được giao xe điều khiển xe gây tai nạn giao thông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Theo đó, người giao xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

1. Người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

 • Làm chết người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 • Làm chết 02 người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Làm chết 03 người trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Như vậy tùy theo tính chất nguy hiểm của hành vi mà người giao xe có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

trách nhiệm của người cho người khác mượn xe

Trách nhiệm của người giao xe

Trách nhiệm đối với người điều khiển xe

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP thì đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy và các loại xe tương tự sẽ bị phạt cảnh cáo. 

Căn cứ khoản 4 Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên thì bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 và Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn giao thông gây hậu quả quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Theo đó, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Làm chết người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

 • Không có giấy phép lái xe theo quy định;
 • Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;
 • Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
 • Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
 • Làm chết 02 người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Làm chết 03 người trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo đó, tùy theo mức độ nguy hiểm của hành vi mà người chưa đủ tuổi có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

>> Xem thêm: Gây tai nạn giao thông có được rời khỏi hiện trường

Giao cho người chưa đủ tuổi điều khiển xe gây tai nạn giao thông thì ai có trách nhiệm bồi thường ?

Ngoài trách nhiệm hành chính hoặc hình sự mà người điều khiển xe gây tai nạn giao thông phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 thì người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 thì xe thuộc trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ. Do vậy, căn cứ khoản 2 Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 thì chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ, tức chủ sở hữu xe đã giao cho người chưa đủ tuổi sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại khi phương tiện gây thiệt hại. 

Theo quy định trên thì người trực tiếp gây thiệt hại và có lỗi trong việc gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Căn cứ khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 thì người điều khiển xe và người giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển xe sẽ không phải bồi thường cho người bị hại khi tai nạn xuất phát từ sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại. 

>> Xem thêm: Giao xe cho người khác chạy gây tai nạn có phải bồi thường không?

Người chưa đủ tuổi mượn xe gây tai nạn bị xử lý ra sao?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Dịch vụ tư vấn trách nhiệm khi cho người chưa đủ tuổi mượn xe gây tai nạn

Đội ngũ luật sư Chuyên tư vấn luật sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn như sau:

 • Tư vấn trách nhiệm pháp lý đối với người chưa đủ tuổi gây tai nạn;
 • Tư vấn trách nhiệm pháp lý của người giao xe cho người chưa đủ tuổi;
 • Tư vấn hướng xử lý khi người chưa đủ tuổi gây tai nạn giao thông;
 • Tư vấn hướng giải quyết cho người giao xe;
 • Hướng dẫn, thương lượng về bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại;
 • Luật sư bào chữa cho người giao xe và người chưa đủ tuổi gây tai nạn giao thông.

Người chưa đủ tuổi điều khiển xe gây tai nạn giao thông và người giao xe cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với hành vi vi phạm. Tùy mức độ nguy hiểm của hành vi thì người vi phạm quy định về giao thông đường bộ phải chịu phạt hành chính hoặc trách nhiệm hình sự . Nếu quý khách còn có thắc mắc liên quan đến bài viết hoặc cần hỗ trợ TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ và tư vấn.

4.5 (18 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết