Luật Hình Sự

Khi nào phải chuyển vụ án hình sự để điều tra

Khi nào phải chuyển vụ án hình sự để điều tra? Trên thực tế trong quá trình phát hiện và xử lý một vụ án hình sự, cơ quan chức năng có thể tiến hành một số hoạt động tố tụng nhưng sau đó mới phát hiện vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Từ đó sẽ phát sinh các vấn đề liên quan đến chuyển vụ án sang cơ quan theo thẩm quyền để tiếp tục xử lý. Khi chuyển vụ án như vậy có ảnh hưởng gì đến quá trình giải quyết vụ án hay không? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những điều này.

Chuyển vụ án hình sự để điều tra được quy định ra sao?

Căn cứ để Chuyển vụ án hình sự để điều tra

Do tính chất phức tạp của tội phạm và đặc điểm của hoạt động điều tra, trong nhiều vụ án ngay từ đầu chưa thể xác định chính xác thẩm quyền điều tra quy định tại Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) 2015. Do đó, sau thời gian tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ để làm rõ người phạm tội và vụ án, nếu xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, Cơ quan Điều tra đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định chuyển vụ án cho Cơ quan Điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra. BLTTHS đã quy định chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ Khoản 1 Điều 169 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 chuyển vụ án để điều tra được quy định như sau:

Viện kiểm sát cùng cấp quyết định việc chuyển vụ án để điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Cơ quan điều tra cùng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra và đề nghị chuyển vụ án;
 • Cơ quan điều tra cấp trên rút vụ án để điều tra;
 • Điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra;
 • Viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án mà Cơ quan điều tra không thực hiện.

Trình tự thủ tục chuyển vụ án hình sự để điều tra

 Cơ quan có thẩm quyền

Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ra quyết định chuyển vụ án hình sự với bất cứ vụ án hình sự nào.

Căn cứ theo Điểm i Khoản 2 Điều 41 BLTTHS 2015: Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự, Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn: Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra; quyết định chuyển vụ án.

Ngoài ra Khoản 1 và 2 Điều 169 BLTTHS 2015 cũng nêu rõ chỉ Viện kiểm sát là cơ quan ra quyết định chuyển vụ án ở bất cứ phạm vi nào:

Viện kiểm sát cùng cấp quyết định việc chuyển vụ án để điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Cơ quan điều tra cùng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra và đề nghị chuyển vụ án;
 • Cơ quan điều tra cấp trên rút vụ án để điều tra;
 • Điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra;
 • Viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án mà Cơ quan điều tra không thực hiện.

Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định.

Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ra quyết định chuyển vụ án hình sự.

Trình tự thủ tục

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 169 BLTTHS 2015 quy định trình tự thủ tục chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền:

 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền phải ra quyết định chuyển vụ án
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó đến Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án, Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại và Viện kiểm sát có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chuyển vụ án, Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra.
 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đã kết thúc điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác.

Thời hạn điều tra khi chuyển vụ án hình sự

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 169 BLTTHS 2015 quy định về thời hạn điều tra khi chuyển vụ án hình sự:

Thời hạn điều tra được tính tiếp từ ngày Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ vụ án cho đến hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật này. Trường hợp hết thời hạn điều tra mà không thể kết thúc việc điều tra thì Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định gia hạn điều tra theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.

Thời hạn điều tra được tính tiếp

Luật sư hình sự tham gia bào chữa

 • Tư vấn xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.
 • Tư vấn các quy định trong quá trình điều tra.
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng, làm việc với cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn điều tra.
 • Tham gia tranh tụng tại Tòa.

Quý khách hàng nếu có nhu cầu tư vấn chuyên sâu, cụ thể hơn về Luật Hình Sư. Chuyên tư vấn luật đảm bảo mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý chất lượng tốt nhất. Để được giải đáp cụ thể các vấn đề này, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 63.63.87.

4.5 (10 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 916 bài viết