Luật sư bào chữa

Dịch vụ luật sư bào chữa tội phạm về ma tuý ở Cần Thơ và miền Tây

Luật sư bào chữa tội phạm về ma túy đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều tra, truy tố xét xử nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, nhất là cho bị can,  bị cáo chưa thành niên. Luật sư sẽ phải vận dụng các kỹ năng về pháp lý để tháo gỡ các căn cứ buộc tội trái luật hoặc giảm nhẹ hình phạt, giúp bị cáo sớm trở lại đời sống bình thường. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về dịch vụ luật sư bào chữa tội phạm về ma túy, đặc biệt là tại khu vực Cần Thơ và các tỉnh miền Tây.

Dịch vụ luật sư bào chữa tội phạm về ma túyDịch vụ luật sư bào chữa tội phạm về ma túy

Tội phạm về ma túy và mức độ xử lý đối với từng loại tội phạm

Tội phạm về ma tuý là tội có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội bao gồm: Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248); Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251); Tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252).

Tội sản xuất trái phép chất ma túy

Người nào sản xuất trái phép chất ma túy bằng bất kỳ hình thức nào được quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 tùy vào mức độ vi phạm có thể chịu các khung hình phạt tù như sau:

 • Khung 1: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm;
 • Khung 2: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm;
 • Khung 3: Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm;
 • Khung 4: Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Người nào thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017:

 • Khung 1: Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;
 • Khung 2: Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm;
 • Khung 3: Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm;
 • Khung 4: Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị xử lý hình sự ở mức cao nhất là phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

Tội mua bán trái phép chất ma túy

Đối với tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự hiện hành có thể bị xử phạt tại các khung hình phạt như sau:

 • Khung 1: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm;
 • Khung 2: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm;
 • Khung 3: Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm
 • Khung 4: Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy phạm tội vận chuyển chất ma túy theo quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 có thể chịu các khung hình phạt dưới đây:

 • Khung 1: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm;
 • Khung 2: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm;
 • Khung 3: Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm;
 • Khung 4: Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì có thể chịu các khung hình phạt như sau:

 • Khung 1: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm;
 • Khung 2: Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm;
 • Khung 3: Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm;
 • Khung 4: Phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

Hình phạt bổ sung cho tội này là phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, đối với 5 loại tội trong nhóm tội phạm về ma túy nêu trên có thể thấy tính chất nghiêm trọng và mức độ đặc biệt nguy hiểm của loại tội phạm này. Những người phạm vào những tội này sẽ phải chịu những hình phạt nặng nề. Do đó, việc thực hiện các hoạt động nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là điều cần thiết.

Trường hợp bắt buộc có người bào chữa đối với tội phạm về ma túy

Trong các trường hợp sau đây người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không thể mời hoặc không có người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa cho họ theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017:

 • Thứ nhất, bị can, bị cáo bị phạm tội tại các khung hình phạt cao nhất đối với các tội phạm về ma túy là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình;
 • Thứ hai là người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi.

Như vậy, các tội phạm về ma túy thuộc trường hợp trên cần phải có người bào chữa. Những tội phạm này, trong trường hợp không mời được luật sư báo chữa cho mình thì sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định người bào chữa.

Ngoài ra, theo Khoản 4, Điều 31, Hiến pháp năm 2013 quy định Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa. Đồng thời,  tại Điều 74 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định như sau:

 • Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.
 • Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.
 • Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Do đó, từ khi bị bắt, tạm giam người bị buộc tội đã có thể nhờ luật sư bào chữa mà không cần thuộc các trường hợp được bắt buộc có luật sư bào chữa như nêu trên.

Người phạm tội bắt buộc cần có người bào chữaNgười phạm tội bắt buộc cần có người bào chữa

Vai trò của luật sư bào chữa đối với các tội phạm về ma túy

Luật sư có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình bào chữa cho các tội phạm ma túy:

 • Tội phạm về ma túy là một trong những tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, luật sư cần phải nghiên cứu chứng cứ thận trọng đối với hành vi, mức độ phạm tội (số lượng chất ma túy hoặc tương đương theo quy định của pháp luật) của thân chủ từ đó định được khung hình phạt mà thân chủ có thể phải chịu và tìm chứng cứ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp để gỡ bỏ tội hoặc giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ;
 • Đảm bảo quá trình từ điều tra, truy tố, xét xử thân chủ không phải chịu bất cứ oan sai nào làm ảnh hưởng đến bản án;
 • Đại diện cho thân chủ trước phiên tòa: luật sư sẽ phải bảo vệ thân chủ bằng những trình bày lập luận phù hợp với sự thật khách quan vụ việc, tranh luận viện kiểm sát để vụ án được xét xử dúng, toàn diện
 • Hỗ trợ tâm lý cho bị cáo: trong những trường hợp nghiêm trọng, luật sư cũng có thể cung cấp hỗ trợ tâm lý cho bị cáo và gia đình, đặc biệt là khi đối mặt với hình phạt nặng.

Dịch vụ luật sư bào chữa tội phạm về ma túy ở Cần Thơ và miền tây

Nội dung dịch vụ

Luật  sẽ cung cấp dịch vụ về bào chữa tội phạm về ma túy ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây bao gồm những nội dung sau:

 • Hướng dẫn soạn thảo các đơn từ cần thiết;
 • Hỗ trợ thu thập chứng cứ;
 • Tư vấn về mức hình phạt có thể phải chịu trong trường hợp cụ thể;
 • Hỗ trợ trình báo hành vi vi phạm đến các cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn các tình tiếp giúp gỡ bỏ hành vi phạm tội, giảm nhẹ hình phạt của từng trường hợp cụ thể;
 • Trực tiếp tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho thân chủ

Liên hệ luật sư bào chữaLiên hệ luật sư bào chữa

Ngoài những trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa, thì đối với các bị can, bị cáo phạm các tội về ma túy cũng rất cần được bảo vệ bởi những người hiểu rõ về pháp luật, nhất là về lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự. Chuyên Tư Vấn Luật  có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp am hiểu và có kinh nghiêm trong việc giải quyết các vụ án hình sự. Nếu khách hàng cần hỗ trợ về tư vấn luật hình sự thì hãy liên hệ tới tổng đài 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn và hướng dẫn một cách hiệu quả nhất.

>>Bài viết liên quan luật sư bào chữa án ma túy có thể bạn quan tâm:

4.7 (20 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 120 bài viết