Tin tức

Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao lâu?

Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao lâu? Câu hỏi thường được đặt ra khi chủ thể có liên quan đến vụ án hình sự. Để giải quyết một vụ án cần qua nhiều giai đoạn, và tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ ánthời gian giải quyết sẽ kéo dài hay ngắn. Vậy cụ thể thời gian này là bao lâu, các mức độ của một vụ án hình sự là gì thì hãy tham khảo bài viets dưới đây.

Pháp luật quy định cụ thể thời gian để giải quyết các giai đoạn của vụ án hình sự

Pháp luật quy định cụ thể thời gian để giải quyết các giai đoạn của vụ án hình sự

Thời hạn đối với từng giai đoạn

Từ thời điểm nhận tin tố giác tội phạm và khởi tố vụ án

Theo quy định tại Điều 147 Bộ Luật Tố tụng Hình sư 2015, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

 • Quyết định khởi tố vụ án hình sự;
 • Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;
 • Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.

Như vậy, tối đa không quá 4 tháng kể từ ngày nhận được tin báo, tố giác tội phạm, cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định có khởi tố vụ án hay không.

Thời hạn Điều tra

Theo quy định tại Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thời hạn điều tra được quy định như sau:

 • Với tội ít nghiêm trọng: Không quá 2 tháng
 • Với tội nghiêm trọng: Không quá 3 tháng
 • Với tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng: Không quá 4 tháng

Ngoài ra, nếu vụ án phức tạp thì có thể gia hạn điều tra và thời hạn được quy định như sau:

 • Tội ít nghiêm trọng: Chỉ 1 lần không quá 2 tháng
 • Tội nghiêm trọng: Có thể 2 lần, lần 1 không quá 3 tháng, lần 2 không quá 2 tháng.
 • Tội rất nghiêm trọng: Có thể 2 lần, tổng thời hạn không quá 8 tháng
 • Tội đặc biệt nghiêm trọng: Có thể 4 lần, tổng thời hạn không quá 16 tháng

Đặc biệt, với Tội xâm phạm an ninh quốc gia, có thể gia hạn thêm 1 lần nữa không quá 4 tháng.

Thời hạn Truy tố

Thời hạn truy tố được quy định cụ thể tại Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Theo đó, thời hạn Viện kiểm sát ra quyết định có truy tố hay không được quy định như sau:

 • Tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng: 20 ngày
 • Tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng: 30 ngày

Ngoài ra, nếu cần có thể gia hạn thời gian truy tố không quá 10 ngày với tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, không quá 15 ngày với tội rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày với tội đặc biệt nghiêm trọng.

Thời hạn Xét xử

Điều 277 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định, thời hạn Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định có đưa vụ án ra xét xử không được quy định như sau:

 • Tội ít nghiêm trọng: 30 ngày
 • Tội nghiêm trọng: 45 ngày
 • Tội rất nghiêm trọng: 2 tháng
 • Tội đặc biệt nghiêm trọng: 3 tháng

Ngoài ra, đối với các vụ án phức tạp, Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn nhưng không quá 15 ngày với tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, không quá 30 ngày với tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì có thể mở phiên tòa trong thời hạn 30 ngày.

Thời gian của từng giai đoạn trong một vụ án hình sự là khác nhau và phụ thuộc mức độ nghiêm trọng của vụ án

Thời gian của từng giai đoạn trong một vụ án hình sự là khác nhau và phụ thuộc mức độ nghiêm trọng của vụ án

Thời gian giải quyết vụ án hình sự

Như vậy thời hạn để giải quyết một vụ án hình sự, kể từ thời điểm nhận tố giác, khởi tố vụ án đến mở phiên tòa xét xử là:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng thì thời hạn giải quyết vụ án là khoảng 4 tháng 25 ngày; trường hợp đặc biệt, được gia hạn thì tối đa là 9 tháng 15 ngày.
 • Đối với tội nghiêm trọng thì thời hạn giải quyết vụ án là khoảng 6 tháng 10 ngày; trường hợp đặc biệt, được gia hạn thì tối đa là 14 tháng.
 • Đối với tội nghiêm trọng thì thời hạn giải quyết vụ án là khoảng 8 tháng 5 ngày; trường hợp đặc biệt, được gia hạn thì tối đa là 19 tháng 15 ngày.
 • Đối với tội đặc biệt nghiêm trọng thì thời hạn giải quyết vụ án là khoảng 9 tháng 5 ngày; trường hợp đặc biệt, được gia hạn thì tối đa là 22 tháng.

>> Xem thêm: Bị can đã chết thì có bồi thường được không?

Các mức độ của tội phạm

 • Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
 • Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;
 • Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;
 • Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Khiếu nại thời hạn giải quyết vụ án hình sự

Người dân có thể khiếu nại nếu cơ quan chức năng vượt quá thời hạn giải quyết
Người dân có thể khiếu nại nếu cơ quan chức năng vượt quá thời hạn giải quyết

Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự được quy định tại Điều 32, cụ thể: Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc của bất cứ cá nhân nào thuộc các cơ quan đó.

Người có quyền khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Vì vậy, khi nhận thấy cơ quan có có chức năng giải quyết các giai đoạn của vụ án hình sự nhưng vượt quá thời hạn giải quyết xâm phạm đến quyền lợi của mình thì có thể khiếu nại đến người có thẩm quyền. Ngoài ra, pháp luật nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống người khác.

Trên đây là bài viết về thời gian giải quyết một vụ án hình sự, nếu Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc hoặc cần TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ, xin vui lòng liên hệ qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn. Xin cảm ơn!

4.8 (20 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết