BIỂU MẪU

Mẫu đơn yêu cầu phản tố theo đúng quy định của pháp luật

Mẫu đơn phản tố trong vụ án dân sự

Đơn phản tố trong vụ án dân sự là quyền của bị đơn, được sử dụng khi bị đơn muốn đưa ra yêu cầu lại đối với nguyên đơn hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Vậy, đơn phản tố bao gồm những nội dung gì, công việc...
Quan hệ cho vay tiền diễn ra khá phổ biến hiện nay

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ là giấy tờ rất quan trọng trong hồ sơ khởi kiện đề nghị thanh toán các khoản nợ. Thực tế hiện nay giao dịch cho vay tiền diễn ra khá phổ biến nhưng đến hạn thì người được cho vay không có tiền trả...
Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất được viết dựa theo Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP. Mục đích của mẫu đơn nhằm bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất trước những sai phạm trong quyết định thu hồi của cơ quan/người...
Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính được viết theo mẫu số 01 ban hành kèm Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP. Mẫu đơn được sử dụng để khởi kiện hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính trái pháp luật của cơ quan/người có thẩm quyền ban hành. Để...
Nộp đơn xin xác định ranh giới thửa đất

Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Thửa Đất

Đơn xin xác định ranh giới thửa đất thông thường trên thực tế được yêu cầu để xin cấp giấy chứng nhận và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, làm đơn xin xác định ranh giới đất như thế nào vẫn chưa được nhiều người biết...
Quy định về khởi kiện tranh chấp đất đai

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là văn bản, trong đó, cá nhân, tổ chức yêu cầu Tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình bị cá nhân, tổ chức khác xâm hại. Vậy thì nội dung đơn khởi kiện gồm có những...
error: Content is protected !!