Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

19 /072017

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

Tư vấn thủ tục pháp lý đối với:

Đăng ký thương hiệu;

Đăng ký tên thương hiệu;

Đăng ký bảo hộ thương hiệu;

Đăng ký nhãn hiệu,

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ;

Đăng ký logo

Đăng ký bảo hộ logo;

Đăng ký độc quyền thương hiệu, logo, nhãn hiệu;

Đăng ký slogan;

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

Đăng ký bảo hộ sáng chế;

Đăng ký bảo hộ sáng chế,

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế;

Đăng ký bảo hộ đối với thiết kế mạch tích hợp bán dẫn;

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả;

Đăng ký bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả;

Đăng ký bảo hộ giống cây trồng, vật nuôi.

Thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.