Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

19/072017

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

Tư vấn thủ tục pháp lý đối với: Đăng ký thương hiệu; Đăng ký tên thương hiệu; Đăng ký bảo hộ thương hiệu; Đăng ký nhãn hiệu, Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; Đăng ký logo Đăng ký bảo hộ logo; Đăng ký độc quyền thương hiệu, logo, nhãn hiệu; Đăng ký slogan; Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; Đăng ký bảo hộ sáng chế; Đăng ký bảo hộ sáng chế, Đăng ký...

Xem thêm >
Tư vấn pháp luật thừa kế

19/072017

Tư vấn pháp luật thừa kế

Tư vấn thủ tục lập di chúc: Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc); Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc; Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng; Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc; Thủ tục để làm di chúc theo đúng...

Xem thêm >
Tư vấn pháp luật hình sự

19/072017

Tư vấn pháp luật hình sự

Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại tội phạm và định khung hình phạt đối với những tội phạm cụ thể; Tư vấn các vấn đề pháp lý về hình sự: Các vấn đề về các quy định về các tình tiết để được xem xét giảm nhẹ hay tăng nặng khung hình phạt, chuyển khung hình phạt, các trường hợp chuyển hóa tội phạp; Tư vấn về các quy định của pháp luật hình sự, cách thức xử lý vi phạm phụ thuộc vào độ tuổi của người...

Xem thêm >
Tư vấn pháp luật nhà ở - đất đai

19/072017

Tư vấn pháp luật nhà ở - đất đai

Tư vấn luật về nhà đất (đất đai - nhà ở) liên quan đến tính hợp pháp của hồ sơ quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở; Tư vấn luật về nhà đất (đất đai - nhà ở) liên quan soạn thảo , đàm phán hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê... Tư vấn luật về nhà đất (đất đai - nhà ở) về thủ tục hành chính về cấp giấy GCNQSD đất và sở hữu công trình, nhà ở... Tư vấn luật nhà đất (đất đai - nhà ở) liên quan đến...

Xem thêm >
  • 1
  • 2

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.