Luật Lao Động

Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hiểm cho người lao động

Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hiểm cho người lao động là trình tự thủ tục mà người sử dụng lao động cần biết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và thực hiện đúng nghĩa vụpháp luật quy định. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể các vấn đề liên quan tới bảo hiểm cho người lao động, hồ sơ cũng như thủ tục để đăng ký bảo hiểm cho người lao động.

Đăng ký bảo hiểm cho người lao động
Đăng ký bảo hiểm cho người lao động

>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đóng bảo hiểm khi có nhiều mức lương trong cùng một tháng do Covid-19

Quy định về bảo hiểm cho người lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, Luật Việc làm 2013, Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 các loại bảo hiểm dành cho người lao động bao gồm:

 • Bảo hiểm xã hội: sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.
 • Bảo hiểm y tế: người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh.
 • Bảo hiểm thất nghiệp: chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Các doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động phải quy định rõ trong hợp đồng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 21 Luật lao động 2019, Điều 44 Luật việc làm 2013.

Trình tự thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế lần đầu của doanh nghiệp

Đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hồ sơ đăng ký

Theo Điều 97 Luật bảo hiểm xã hội 2014, hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lần đầu bao gồm:

 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động. Trường hợp được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn thì bổ sung Giấy chứng minh nhân dân.

Hồ sơ đối với trường hợp xin cấp lại sổ:

 • Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm y tế của người lao động;
 • Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng.

Thủ tục đăng ký

Theo Điều 99 luật bảo hiểm xã hội 2014, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Hình thức nộp:

 • Qua giao dịch điện tử;
 • Quy dịch vụ bưu chính công ích;
 • Nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu hoặc 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

Trình tự thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

dang-ky-bao-hiem-that-nghiep
Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động:

 • Hợp đồng lao đông hoặc hợp đồng làm việc ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động;
 • Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Thủ tục đăng ký

Theo Điều 44 Luật việc làm 2013 quy định về tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động:

 • Người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.
 • Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
 • Căn cứ vào tình hình kết dư của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Nhà nước chuyển kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước vào Quỹ theo mức do Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật này.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hiểm cho người lao động. Trường hợp người đọc có thắc mắc liên quan tới bài viết hoặc có các khó khăn, nhu cầu cần tư vấn về pháp luật lao động, tranh chấp lao động vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn. Xin cảm ơn.

4.9 (19 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!