Luật Dân sự

Tòa án đình chỉ vụ án do đương sự không cung cấp chứng cứ xử lý thế nào?

Tòa án đình chỉ vụ án do đương sự không cung cấp chứng cứ có đúng với quy định của pháp luật. Ngày nay tuy việc tiếp cận các thông tin về pháp luật đã rất dễ dàng nhưng không phải ai cũng tìm hiểu việc tòa án đình chỉ vụ án. Chỉ khi vấn đề này có liên quan đến quyền và lợi ích của họ thì việc XỬ LÝ trở nên chậm trễ từ đó ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của mình. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về các vấn đề trên.

Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án

Chứng cứ trong vụ án dân sự

Theo Điều 93 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 (BLTTDS) có định nghĩa:

 • Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật;
 • Được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc;
 • Do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng dân sự quy định và;
 • Được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.

Quyền của đương sự

 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình.
 • Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc mà tự mình không thể thực hiện được.
 • Đề nghị Tòa án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ.
 • Đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó.
 • Đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, quyết định việc định giá tài sản.
 • Được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật tố tụng dân sự.
 • Có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có, tài liệu, chứng cứ 
 • Trường hợp vì lý do chính đáng không thể sao chụp, gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ thì họ có quyền yêu cầu Tòa án hỗ trợ.
 • Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng.

CSPL: Điều 70 BLTTDS 2015

Chứng cứ trong vụ án dân sự

Quyền của tòa án

Theo Điều 105 BLTTDS 2015 quy định về “Ủy thác thu thập chứng cứ”:

 • Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có thể ra quyết định ủy thác để Tòa án khác hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 105 BLTTDS 2015 này lấy lời khai của đương sự, người làm chứng, thẩm định tại chỗ, tiến hành định giá tài sản hoặc các biện pháp khác để thu thập chứng cứ, xác minh các tình tiết của vụ việc dân sự.
 • Trường hợp việc thu thập chứng cứ phải tiến hành ở nước ngoài thì Tòa án làm thủ tục ủy thác thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này.
 • Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 105 BLTTDS 2015 này hoặc đã thực hiện việc ủy thác nhưng không nhận được kết quả trả lời thì Tòa án giải quyết vụ án trên cơ sở chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ việc dân sự.

Lưu ý: Thẩm quyền về chứng cứ của một số chủ thể sau đây

 • Với thẩm phán Điều 48 BLTTDS 2015 có quy định: Tiến hành phiên họp kiểm tra việc ghi âm, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định của BLTTDS
 • Với thẩm tra viên Điều 50 BLTTDS 2015 có quy định: Thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc dân sự theo quy định của BLTTDS.
 • Điều 58 BLTTDS 2015: Yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 97 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tòa án được đình chỉ vụ án khi đương sự không cung cấp chứng cứ?

Một vụ án muốn được đình chỉ thì phải thuộc vào các điều kiện được quy định tại BLTTDS 2015

Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có nêu các điều kiện như sau:

 • Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;
 • Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;
 • Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;
 • Đã có quyết định của Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;
 • Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.
 • Trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết;
 • Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 192 của Bộ luật tố tụng dân sự mà Tòa án đã thụ lý;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, không đề nghị xét xử vắng mặt và trong vụ án đó có bị đơn yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập thì nếu bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan rút toàn bộ yêu cầu độc lập thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án;

Như vây khi đương sự không cung cấp chứng cứ thì Tòa cũng không ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Tuy nhiên căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 214 BLTTDS 2015 thì trong trường hợp cần đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án thì Tòa có căn cứ để tạm đình chỉ

Lưu ý:

Về cách xử lý khi Tòa án  đình chỉ vụ án do đương sự không cung cấp chứng cứ như sau:

 • Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền KHÁNG CÁO quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.
 • Nhưng cách dễ dàng nhất để có thể tối ưu quyền lợi của mình thì bạn đọc có thể liên hệ luật sư bên phía công ty để có thể được hổ trợ một cách tốt nhất.

Luật sư hỗ trợ khách hàng như thế nào khi tòa án đình chỉ vụ án

Để có thể được hổ trợ tốt nhất về mặt pháp lý các bên đương sự nên tìm cho mình một tổ chức hành nghề Luật có uy tín để có thể hỗ trợ tốt nhất cho mình khi tiến hành khởi kiện hoặc khi bắt đầu có TRANH CHẤP.

Luật sư trong vụ án dân sự

Để có thể bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của bạn Luật sư sẽ thực hiện những công việc sau đây:

 • Soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chứng cứ. Đây là việc vô cùng phức tạp vì thế Luật sư người nắm rõ các quy trình, cách thức sẽ có thể giúp bạn thực hiện các công việc về soạn thảo văn bản liên quan, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu căn cứ đầy đủ để tránh việc Tòa án có thể yêu cầu bổ sung vô cùng rắc rối.
 • Để hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả nhất trong quá trình tố tụng thì Luật sư sẽ thay mặt bạn tham gia tố tụng với tu cách người đại diện theo ủy quyền, hoặc có thể là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bạn.
 • Với kiến thức, kinh nghiệm của mình Luật sư sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc tìm ra hướng giải quyết có lợi nhất cho thân chủ của mình. Có thể tránh việc khởi kiện rắc rối hoặc có khởi kiện thì sẽ tìm cách tốt nhất để tối ưu lợi ích thân chủ có được dựa trên quy định pháp luật.

Chi phí thuê luật sư bảo vệ quyền lợi

Tùy thuộc vào kết quả của việc giải quyết các tranh chấp này mà phí thuê luật sư sẽ giao động như sau: 

 • Phí cố định: quá giải quyết tranh chấp có thể vô cùng phức tạp, có thể đi từ giai đoạn khởi kiện đến các giai đoạn khác như sơ thẩm, phúc thẩm cũng sẽ có thể đến cả Giám Đốc thẩm, Tái thẩm. Vì thế chi phí sẽ có thay đổi tùy theo tiến độ giải quyết tranh chấp.
 • Phí kết quả: Không phải bất cứ vụ việc nào đương sự cũng là người chiến thắng, vì thế tùy vào kết quả mà phía Luật sư có thể tối ưu hóa lợi ích cho thân chủ của mình mà chi phí sẽ thay đổi theo mức độ kết quả mà Luật sư thực hiện được đối với mỗi vụ án là khác nhau.

Trên đây là bài viết về Tòa án đình chỉ vụ án do đương sự không cung cấp chứng cứ. Trường hợp Quý bạn đọc có thắc mắc cũng như có nhu cầu TƯ VẤN DÂN SỰ, nhu cầu về LUẬT SƯ PHÁP LÝ hoặc các vấn về pháp lý khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo HOTLINE 1900.63.63.87 để được phía công ty chúng tôi tư vấn. Xin cảm ơn./.

5 (16 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Lê Minh Phúc - Chuyên Viên Pháp Lý
Avatar

Chức vụ: Chuyên viên pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Thừa Kế, Dân Sự, Đất Đai

Trình độ đào tạo: Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3 năm

Tổng số bài viết: 498 bài viết

error: Content is protected !!