Thuật ngữ “chơi hụi” dường như đã quá quen thuộc trong đời sống của chúng ta ngày nay. Hụi là một trong những hình thức huy động vốn thu hút rất nhiều đối tượng người dân tham gia, được Nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Tuy nhiên, hình thức chơi hụi vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, và thực tế cho thấy, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ vỡ hụi, giật hụi gây xôn xao dư luận. Đây là một giao dịch dân sự liên quan đến tài sản. Vậy, chơi hụi có cần phải được lập thành văn bản không?

Chơi hụi có phải lập thành văn bản hay không?

Quy định của pháp luật về chơi hụi

Hụi là gì?

Quy định tại khoản 1, Điều 471, Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa hụi như sau: “Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.” Chơi hụi giống hình thức bỏ ống tiết kiệm nhưng giúp các con hụi có cơ hội nhận trước tổng số tiền mình định tiết kiệm nhanh hơn. Và khi đã nhận được tiền hụi, người đó trở về giống hình thức trả góp.

Để quy định cụ thể hơn về hoạt động của hình thức huy động vốn này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2006 về hụi, họ, biêu, phường và mới nhất là Nghị định số 19/2019, có hiệu lực từ tháng 4/2019.

Chủ thể tham gia

  • Dây họ là một họ hình thành trên cơ sở thỏa thuận cụ thể của những người tham gia họ về thời gian, phần họ, thể thức góp họ, lĩnh họ, quyền, nghĩa vụ của chủ họ (nếu có) và các thành viên.
  • Chủ họ là người tổ chức, quản lý dây họ, thu các phần họ và giao các phần họ đó cho thành viên được lĩnh họ trong mỗi kỳ mở họ cho tới khi kết thúc dây họ. Chủ họ có thể đồng thời là thành viên của dây họ.
  • Thành viên là người tham gia dây họ, góp phần họ, được lĩnh họ và trả lãi (nếu có).

Để trở thành thành viên, chủ họ của một dây họ thì người chơi phải đáp ứng đủ các điều kiện được pháp luật quy định chi tiết tại Điều 5, Điều 6, Nghị định 19/2019.

Những điểm mới trong quy định của pháp luật về chơi hụi

Quy định của pháp luật về chơi hụi

Một số quy định của pháp luật về chơi hụi

Ngày 19/02/2019, Chính Phủ ban hành Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường  thay thế cho Nghị định 144/2006. Nghị định này quy định điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ…

Trong đó:

  • Điều kiện làm thành viên quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật Dân sự. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ (theo Điều 5 Nghị định 19);
  • Thỏa thuận về dây họ bắt buộc lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực khi những người tham gia dây họ yêu cầu (theo Điều 7 Nghị định 19) trong khi theo quy định hiện hành thì thỏa thuận về dây họ được thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản (theo Điều 7 Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP (Nghị định 144”);
  • Chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho UBND xã nơi cứ trú về việc tổ chức dây họ khi thuộc các trường hợp: Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên; Tổ chức hai dây họ trở lên;
  • Chủ họ, thành viên, cá nhân liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia quan hệ về họ (theo Điều 14 Nghị định 19).

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề: “Chơi hụi phải được lập thành văn bản”.

Trường hợp Qúy độc giả có nội dung nào còn thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ Luật sư Phan Mạnh Thăng để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.