Tin tức

Cam Kết Đạo Đức Tốt Khi Làm Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư

Bất cứ một người luật sư nào trước khi hành nghề đều phải làm hồ sơ để xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Quy trình, thủ tục hành chính này thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực luật sư, vừa được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 537/QĐ-BTP ngày 5/3/2019. Theo quyết định này, trong hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư phải có thêm văn bản giải trình, cam kết về việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phảm chất đạo đức tốt.

Cam kết đạo đức tốt khi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư
Cam kết đạo đức tốt khi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

>>Xem thêm: Hành Trình Trở Thành Một Luật Sư, Từ Xây Dựng Năng Lực Chuyên Môn Đến Tu Dưỡng Đạo Đức Nghề Nghiệp

Yêu cầu, điều kiện về đạo đức khi cấp Chứng chỉ hành nghề Luật sư.

Theo quy định tại Phụ lục IA.1 Quyết định số 537/QĐ-BTP ngày 5/3/2019 thì:

Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật luật sư: công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2a của Nghị định số 137/2018/NĐ-CPngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CPngày 14/10/2013 của Chính phủ mà quyết định kỷ luật đã chấm dứt hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hành chính hoặc người bị kết án về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý mà đã được xóa án tích và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2a của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP , nếu có văn bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú thì được coi là đã sửa chữa, rèn luyện và đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 của Luật luật sư.

Người không đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức tốt

Người không đủ phẩm chất đạo đức tốt là như thế nào?
Người không đủ phẩm chất đạo đức tốt là như thế nào?

Theo quy định tại Điều 2a Nghị định số 137/2018/NĐ-CP thì người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không đủ tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, không đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư:

  • Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức mà quyết định kỷ luật chưa chấm dứt hiệu lực hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực; đã bị xử lý hành chính về một trong các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác, quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ nhưng chưa hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hành chính;
  • Đã bị xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về một trong các hành vi liên quan đến chiếm đoạt tài sản, trục lợi, gian lận, gian dối, xâm phạm an ninh quốc gia; ứng xử, phát ngôn làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín nghề luật sư hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tham gia, lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người để gây rối trật tự công cộng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định tại điểm b, d, e, g, i hoặc k khoản 1 Điều 9 Luật luật sư; vi phạm pháp luật khác do cố ý đã bị xử lý kỷ luật từ hai lần trở lên.

Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này mà quyết định kỷ luật đã chấm dứt hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hành chính hoặc người bị kết án về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý mà đã được xóa án tích và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nếu có văn bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú thì được coi là đã sửa chữa, rèn luyện và đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 Luật luật sư.

Thành phần hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hiện nay

Trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư hiện nay quy định phải có cam kết có phẩm chất đạo đức tốt, cụ thể: Hồ sơ gồm:

Thành phần hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư
Thành phần hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư
  • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;
  • Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Giấy chứng nhận sức khoẻ;
  • Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;
  • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;
  • Văn bản giải trình, cam kết về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của người đó trước thời điểm đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú (đối với người thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2a của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP).

Đối với trường hợp được miễn tập sự hành nghề luật sư thì không cần có Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Thay vào đó là Bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật luật sư bao gồm một trong các giấy tờ sau đây: Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh bầu; Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật sư hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật; Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp chuyên ngành luật; các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư.

Có thể thấy, yêu cầu về điều kiện đạo đức đối với luật sư ngày càng được đề cao và được thực hiện khắt khe hơn trước. Bởi luật sư là một nghề đặc thù, đại diện cho công lý và mang lại công lý. Hơn nữa, đây là một nghề mang tính hai mặt, đối mặt với nhiều “cạm bẫy” nên yêu cầu về mặt đạo đức được xem như là điều kiện cần để không chỉ tạo nên một chuẩn ứng xử phù hợp mà còn tạo niềm tin về một đội ngũ luật sư công tâm, trách nhiệm.

Trên đây là bài viết về nội dung Cam kết đạo đức tốt khi làm hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Trong trường hợp Qúy khách hàng còn nội dung nào thắc mắc hoặc cần tư vấn pháp lý, vui lòng liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.6 (11 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết