THỦ TỤC THAY ĐỔI THẨM PHÁN TRONG VỤ VIỆC DÂN SỰ

20 /112017

THỦ TỤC THAY ĐỔI THẨM PHÁN TRONG VỤ VIỆC DÂN SỰ

Thẩm phán là người tiến hành tố tụng, thay mặt và nhân danh cơ quan toà án giải quyết một vụ án theo sự phân công của chánh án toà án nhân dân. Để đảm bảo tính khách quan, công bằng trong xét xử, thẩm phán có thể bị thay đổi.

Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng là quyền của đương sự được quy định cụ thể tại Khoản 14 Điều 70 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015. Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đương sự trong việc dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải quyết việc dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu thay đổi Thẩm phán.

1. Trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi thẩm phán

Điều 52, Điều 53 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng như sau:

- Thẩm phán đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự.

- Trong trường hợp Thẩm phán đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự trong vụ án, vụ việc đó thì bắt buộc phải từ chối hoặc bị thay đổi.

- Có căn cứ rõ ràng cho rằng Thẩm phán không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. Trong trường hợp có căn cứ rõ ràng về việc Thẩm phán làm việc không công tâm trong khi làm nhiệm vụ, các đương sự có quyền yêu cầu thay đổi Thẩm phán.

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân cùng trong một Hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau; trong trường hợp này, chỉ có một người được tiến hành tố tụng. Trong trường hợp hội thẩm nhân dân , Thẩm phán có quan hệ là người thân thích với nhau thì chỉ có một người được tham gia xét xử vụ án đó.

- Thẩm phán đã tham gia giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm vụ việc dân sự đó và đã ra bản án sơ thẩm, bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, quyết định giải quyết việc dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không được tái thực hiện giải quyết vụ án, vụ việc đó trừ trường hợp là thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao thì vẫn được tham gia giải quyết vụ việc đó theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

2. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Thẩm phán.

Việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Thẩm phán trước khi mở phiên tòa, phiên họp phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng. Việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi những Thẩm phán tại phiên tòa, phiên họp phải được ghi vào biên bản phiên tòa, phiên họp.

3. Quyết định việc thay đổi Thẩm phán

Trường hợp trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán do Chánh án Tòa án quyết định. Trong trường hợp Thẩm phán bị thay đổi là Chánh án Tòa án thì thẩm quyền quyết định việc thay đổi như sau:

- Thẩm phán là Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện thì do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định;

- Thẩm phán là Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền theo lãnh thổ đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh đó quyết định;

- Thẩm phán là Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao thì do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định.

Trong trường hợp thay đổi tại phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán do Hội đồng xét xử quyết định sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi. Hội đồng xét xử thảo luận tại phòng nghị án và quyết định theo đa số. Trường hợp phải thay đổi Thẩm phán thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa. Chánh án Tòa án quyết định cử Thẩm phán thay thế người bị thay đổi. Nếu người bị thay đổi là Chánh án Tòa án thì thẩm quyền quyết định được giao cho Chánh án Tòa án cấp cao hơn quyết định Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoãn phiên tòa, phiên họp, Chánh án Tòa án phải cử người khác thay thế.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.