Luật Doanh Nghiệp

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Thương Mại Dịch Vụ

Thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ gồm những gì? Pháp luật Việt nam quy định ra sao? Loại hình thương mại dịch vụ là một nghề kinh doanh còn khá mới mẻ tại Việt Nam và chưa được đầu tư phát triển nhiều để khai thác được hết các thế mạnh về tiềm năng. Chính vì thế, pháp luật đã quy định cụ thể các bước rõ ràng để cá nhân, tổ chức tiến hành thành lập công ty thuận lợi hơn.

Thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ

Thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ

Chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ như thế nào?

Người có yêu cầu nộp hồ sơ theo loại hình công ty mà mình mong muốn thành lập theo quy định từ điều 20 đến điều 23, Luật Doanh nghiệp 2020 (hướng dẫn tại Chương IV, Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Ngoài ra, hồ sơ còn phải có Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Căn cứ Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung cơ bản gồm:

1. Tên doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

3. Ngành, nghề kinh doanh.

4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

6. Thông tin đăng ký thuế.

7. Số lượng lao động.

8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.

9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Trình tự nộp, xử lý hồ sơ để làm thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ như thế nào?

Trình tự nộp hồ sơ thành lập công ty thương mại dịch vụ

Trình tự nộp hồ sơ thành lập công ty thương mại dịch vụ

  • Nộp hồ sơ

1. Người thành lập công ty thương mại dịch vụ hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định như trên tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính căn cứ vào Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

3. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  • Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp (khoản 5 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp

Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí đăng ký làm thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ bao nhiêu?

Người thành lập công ty thương mại dịch vụ hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Bằng hình thức:

  • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc
  • Chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc
  • Sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 37, Nghị đinh 01/2021/NĐ-CP

Cấp giấy chứng nhận thành lập công ty thương mại dịch vụ như thế nào?

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020.

Cấp giấy chứng nhận thành lập công ty thương mại dịch vụ như thế nào?

Cấp giấy chứng nhận thành lập công ty thương mại dịch vụ như thế nào?

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Căn cứ: Điều 34, Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Trên đây là nội dung liên quan tới thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ. Thủ tục tiến hành theo trình tự như sau chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn, hoặc soạn thảo hãy liên lạc đến Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900 63 63 87 để được hướng dẫn cụ thể hơn.

4.5 (12 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!