Luật Hình Sự

Thủ tục giám định giọng nói trong băng ghi âm

Thủ tục giám định giọng nói trong băng ghi âm: đây không phải thủ tục bắt buộc tuy nhiên khi cần có thể thực hiện giám định giọng nói đây cũng có thể trở thành chứng cứ quan trọng, để có thể giám định giọng nói qua băng ghi âm thì việc đầu tiên cần phải trưng cầu giám định và thực hiện theo trình tự thủ tục của bộ luật Tố Tụng Dân Sự, Hình Sự dưới đây là trình bày làm rõ điều này.

Thủ tục giám định giọng nói

Thủ tục giám định giọng nói

Tại sao phải giám định giọng nói?

Việc giám định giọng nói là không bắt buộc tuy nhiên giám định giọng nói có thể là căn cứ để tìm sự thật trong quá trình phá án cũng như khởi kiện, đây được coi là nguồn của chứng cứ như vậy việc xác định giọng nói cũng có thể trở thành chứng cứ trong một vụ án việc có chứng cứ giúp tòa án dễ đưa ra quyết định hơn cũng để vụ án sớm kết thúc.

Cơ sở pháp lý khoản 1 điều 94 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và điểm c khoản 1 điều 87 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

>>> Xem thêm: Biện pháp điều tra nhận biết giọng nói trong hoạt động tố tụng hình sự

Những ai tham gia giám định giọng nói ?

Những người sau đây phải tham gia việc nhận biết giọng nói:

 • Giám định viên về âm thanh;
 • Người được yêu cầu nhận biết giọng nói;
 • Người được đưa ra để nhận biết giọng nói, trừ trường hợp việc nhận biết giọng nói được thực hiện qua phương tiện ghi âm;
 • Người chứng kiến.

Cơ sở pháp lý khoản 2 điều 191 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Thủ tục tiến hành giám định giọng nói trong băng ghi hình

Quy định theo bộ luật tố tụng hình sự

 • Khi cần thiết, Điều tra viên có thể cho bị hại, người làm chứng hoặc người bị bắt, bị tạm giữ, bị can nhận biết giọng nói.
 • Số giọng nói được đưa ra để nhận biết ít nhất phải là ba và phải có âm sắc, âm lượng tương tự nhau.
 • Trước khi tiến hành nhận biết giọng nói, Điều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc nhận biết giọng nói. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc nhận biết giọng nói. Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản nhận biết giọng nói.
 • Nếu người làm chứng, bị hại được yêu cầu nhận biết giọng nói thì trước khi tiến hành, Điều tra viên phải giải thích cho họ biết trách nhiệm về việc từ chối, trốn tránh khai báo hoặc cố ý khai báo gian dối. Việc này phải ghi vào biên bản.
 • Điều tra viên phải hỏi trước người được yêu cầu nhận biết giọng nói về những đặc điểm mà nhờ đó họ có thể nhận biết được giọng nói.
 • Trong quá trình tiến hành nhận biết giọng nói, Điều tra viên không được đặt câu hỏi gợi ý. Sau khi người được yêu cầu nhận biết giọng nói đã xác nhận được tiếng nói trong số giọng nói được đưa ra thì Điều tra viên yêu cầu họ giải thích là họ đã căn cứ vào đặc điểm gì mà xác nhận giọng nói đó.
 • Biên bản nhận biết giọng nói được lập theo quy định. Biên bản ghi rõ nhân thân, tình trạng sức khỏe của người được yêu cầu nhận biết giọng nói và của những người được đưa ra để nhận biết giọng nói; đặc điểm của giọng nói được đưa ra để nhận biết, lời trình bày của người nhận biết giọng nói; điều kiện về không gian khi thực hiện nhận biết giọng nói.

Cơ sở pháp lý khoản 1, 3, 4, 5 Điều 191 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Quy định theo bộ luật tố tụng dân sự

Quy định về giám định giọng nói

Quy định về giám định giọng nói

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự, thủ tục giám định được thực hiện theo luật giám định tư pháp cụ thể như sau:

Khi yêu cầu giám định người phải gửi văn bản yêu cầu giám định kèm theo đối tượng giám định, các tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có). Bên cạnh đó, gồm tài liệu sau: bản sao giấy tờ chứng minh mình là đương sự trong vụ việc dân sự, người đại diện hợp pháp của họ đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định.

Theo đó, văn bản yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung sau:

 • Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định.
 • Nội dung yêu cầu giám định.
 • Tên và đặc điểm của đối tượng giám định.
 • Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có).
 • Ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định.
 • Chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định.

Cơ sở pháp lý khoản 1 Điều 26 Luật Giám định Tư pháp 2012

Tư vấn Thủ tục giám định giọng nói trong băng ghi âm

Luật sư tư vấn

Luật sư tư vấn

 • Luật sư tư vấn về hủ tục giám định giọng nói trong băng ghi âm
 • Luật sư tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng khi thực hiện thủ tục giám định giọng nói trong băng ghi âm
 • Đại diện thân chủ thực hiện thủ tục giám định giọng nói trong băng ghi âm
 • Theo dõi hồ sơ và bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại tòa
 • Luật sư tư vấn về tính hợp pháp và các vấn đề liên quan thủ tục giám định giọng nói trong băng ghi âm

Trên đây là những quy định của pháp luật về thủ tục giám định giọng nói trong băng ghi âm nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quý khách hàng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như hỗ trợ quý khách hàng. Nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc những câu hỏi xin liên hệ luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân Sự, Hình Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ kinh tế Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12 năm

Tổng số bài viết: 657 bài viết