Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp là sau khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp không kinh doanh hiệu quả, hoặc vì lý do nào đó, nhiều doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục kinh doanh hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh bên cạnh lựa chọn giải pháp thủ tục tạm ngừng kinh doanh còn cách khác là thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể doanh nghiệpThủ tục giải thể doanh nghiệp

Quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty chính là việc công ty (doanh nghiệp) thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Thủ tục này diễn ra thường do hoạt động kinh doanh của công ty gặp vấn đề về pháp lý, lợi nhuận, định hướng phát triển,.. hoặc không còn nhu cầu kinh doanh nữa, họ có thể ngừng hoạt động kinh doanh thông qua thủ tục giải thể:

Doanh nghiệp có thể giải thể trong trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Cơ sở pháp lý khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 được hướng dẫn bởi Điều 70, 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp theo quy định cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 được hướng dẫn bởi Điều 70, 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

Hồ sơ để tiến hành giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020

Cơ quan giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

cơ sở pháp lý khoản e Điều 216 Luật doanh nghiệp 2020

Phương thức nộp hồ sơ

Khi quyết định giải thể doanh nghiệp, công ty sẽ lựa chọn hai phương thức sau:

 • Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố; nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua trang mạng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý khoản 8 điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020

Trình tự thủ tục thực hiện giải thể doanh nghiệp

Trình tự giải thể doanh nghiệp được tiến hành như sau:

 • Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Trả kết quả sau khi đánh giá hồ sơ

Cơ sở pháp lý khoản 1,3,4,7,8 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020

>>> Tham khảo thêm về các thủ tục:

Luật sư thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Luật sư tư vấn hướng dẫnLuật sư tư vấn hướng dẫn giải thể doanh nghiệp

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục quyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với cơ quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Trên đây là những quy định của pháp luật về thủ tục giải thể doanh nghiệp nhằm cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết cho quý khách hàng khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc những câu hỏi xin liên hệ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của chuyên tư vấn luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

4.8 (15 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân Sự, Hình Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ kinh tế Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12 năm

Tổng số bài viết: 763 bài viết

error: Content is protected !!