Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Việc không có tư cách pháp nhân và chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp tư nhân muốn chuyển đổi loại hình. Một trong những loại hình nên tham khảo khi chuyển đổicông ty cổ phần. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc về Thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần, kính mời các bạn cùng theo dõi.

chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Điều kiện để chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: (1) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; (2) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định; (3) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; và (4) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

>>>Xem thêm: Thủ Tục Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp

Hồ sơ chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 01/2020/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao các loại giấy tờ sau: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

hồ sơ chuyển đổi

Hồ sơ chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

>>>Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty Cổ phần

Nộp hồ sơ

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp được tiến hành như sau:

 • Chuẩn bị

Người nộp hồ sơ trước tiên cần đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều kiện để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh là các thông tin cá nhân được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trên giấy tờ pháp lý của cá nhân và phải tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực người nộp hồ sơ của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau đó, nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh thì người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh, nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng thì người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản.

Lưu ý: Người ký xác thực hồ sơ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền và người cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh chính là người ký xác thực hồ sơ.

 • Nộp hồ sơ

Đầu tiên người nộp hồ sơ cần tạo hồ sơ và nhập thông tin. Sau khi đã chọn phương thức nộp hồ sơ (nộp bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc nộp bằng chữ ký số công cộng) và chọn loại đăng ký trực tuyến (cụ thể là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), người nộp hồ sơ tìm kiếm doanh nghiệp để tiến hành đăng ký thay đổi, sau đó nhập thông tin vai trò của mình và người đại diện theo pháp luật, tiếp theo chọn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

Tiếp theo, người nộp hồ sơ cần scan và tải tài liệu đính kèm lên Hệ thống. Lưu ý là tài liệu đính kèm là văn bản điện tử phải có định dạng “.doc” hoặc “.pdf”, tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy và có dung lượng không quá 15Mb.

Sau đó, người nộp hồ sơ ký xác thực và tiến hành nộp hồ sơ lên Hệ thống.

 • Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ cần theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ. Nếu trạng thái xử lý hồ sơ là chờ bổ sung hồ sơ thì người nộp hồ sơ cần tiến hành bổ sung. Nếu trạng thái xử lý hồ sơ là được chấp thuận thì người nhận hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận và thông báo chấp thuận hồ sơ đăng ký qua mạng.

Bước 2: Sau khi hồ sơ điện tử được duyệt thì tiến hành nộp hồ sơ giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Sau khi tra cứu kết quả qua mạng, nếu được chấp thuận thì người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng kí doanh nghiệp tiến hành in và mang hồ sơ, Giấy biên nhận và thông báo chấp thuận hồ sơ đăng ký qua mạng nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có đủ giấy tờ;
 • Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 • Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Trả kết quả

Cũng theo Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Dịch vụ Luật sư tư vấn, thực hiện thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Tư vấn phương án, thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Tư vấn các quy định về chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần bao gồm:

 • Tư vấn điều kiện chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần;
 • Tư vấn thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần;
 • Các nội dung khác có liên quan.

Soạn thảo văn bản, tư vấn chuẩn bị hồ sơ

Hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần bao gồm:

 • Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ;
 • Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Đại diện thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan chức năng trong quá trình nộp hồ sơ và trả kết quả

Tiến hành các thủ tục pháp lý doanh nghiệp thay cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Nhận thông báo chấp nhận chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần;
 • Các thủ tục pháp lý có liên quan khác.

dịch vụ luật sư tư vấn

Dịch vụ Luật sư tư vấn, giải quyết chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

>>>Xem thêm: Chuyển Đổi Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Liên hệ trực tiếp

Trường hợp quý khách gặp phải tình huống có nhiều vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau và cần nhanh chóng xử lý, quý khách hàng có thể đến văn phòng của chúng tôi để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp tại một trong hai địa chỉ sau:

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.
 • Quận 1: Tầng trệt, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
 • Văn phòng kho Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Tư vấn trực tuyến

Để nhận được sự tư vấn của Luật sư một cách nhanh chóng nhất, quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87. Ngoài ra, Công ty Luật Long Phan PMT còn nhận các thắc mắc của khách hàng thông qua những hình thức khác:

 • Email: chuyentuvanluat@gmail.com
 • Fanpage: Chuyên tư vấn pháp luật
 • Kênh youtube: Công ty Luật Long Phan PMT

Trên đây là tư vấn về Thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần. Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP nhanh nhất và kịp thời. Xin cảm ơn!

 

4.8 (10 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!