Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên là doanh nghiệp do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu 100% vốn. Tuy nhiên trong một số trường hợp chủ sở hữu sẽ bị thay đổi. Vậy thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu sẽ được thực hiện như thế nào và gồm những giấy tờ gì, bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc về Thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, kính mời các bạn cùng theo dõi.
Công ty TNHH một thành viên

Mục Lục

Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH

Chủ sở hữu công ty TNHH được thay đổi trong các trường hợp sau:
 • Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác;
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế;
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp;
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty.
>>> Xem thêm: Thủ Tục Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp

Hồ sơ chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Theo Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trong các trường hợp cụ thể bao gồm các giấy tờ sau:

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu mới;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu mới;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu mới;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu mới;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của chủ sở hữu mới;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Nghị quyết, quyết định chia công ty, nghị quyết, quyết định tách công ty, các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 61 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Nghị quyết, quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải thể hiện nội dung chuyển giao toàn bộ phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty mới.
Hồ sơ đăng ký chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH Một thành viên
>>>Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty Cổ phần

Thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị

Người nộp hồ sơ trước tiên cần đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều kiện để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh là các thông tin cá nhân được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trên giấy tờ pháp lý của cá nhân và phải tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực người nộp hồ sơ của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau đó, nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh thì người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh, nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng thì người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Tạo hồ sơ
 • Nhập thông tin (Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên);
 • Scan và tải tài liệu đính kèm lên hệ thống. Lưu ý là tài liệu đính kèm là văn bản điện tử phải có định dạng “.doc” hoặc “.pdf”, tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy và có dung lượng không quá 15Mb;
 • Ký xác thực và nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ: Nếu trạng thái xử lý hồ sơ là chờ bổ sung hồ sơ thì người nộp hồ sơ cần tiến hành bổ sung, nếu trạng thái xử lý hồ sơ là được chấp thuận thì người nhận hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận và thông báo chấp thuận hồ sơ đăng ký qua mạng;
 • Nhận kết quả.
Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC.
Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Thủ tục nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo từng trường hợp đã nêu trên. Doanh nghiệp phải đảm bảo hồ sơ hợp lệ. Trong bộ hồ sơ của doanh nghiệp nếu thiếu một trong các loại giấy tờ thì được xem như là không hợp lệ. Đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện hồ sơ thì doanh nghiệp cần chuẩn bị Giấy giới thiệu/ Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh, nếu kết quả là Thông báo từ chối tính hợp lệ của hồ sơ, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì doanh nghiệp làm theo hướng dẫn tại thông báo và nộp lại hồ sơ kèm theo thông báo. Mức lệ phí, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC là 50.000 đồng/lần. >>> Xem thêm: Thủ tục mua lại công ty TNHH một thành viên 2021

Dịch vụ Luật sư tham gia hỗ trợ chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Tư vấn phương án, thủ tục chuyển đổi

Tư vấn phương án, thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, bao gồm:
 • Tư vấn về các trường hợp chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Tư vấn về điều kiện chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Tư vấn về thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Các nội dung khác có liên quan.

Soạn thảo đơn từ, văn bản

Soạn thảo các giấy tờ và hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, bao gồm:
 • Tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong từng trường hợp cụ thể;
 • Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Đại diện nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền

Tiến hành các thủ tục đại diện nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền, bao gồm:
 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp;
 • Theo dõi tiến trình xử lý;
 • Nhận thông báo từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Các thủ tục pháp lý có liên quan khác.

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ

Quy trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi gồm các bước: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng đối với vụ việc về pháp luật hình sự cần hỗ trợ giải quyết; Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng; Bước 3: Khách hàng và Chuyên tư vấn Luật ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận; Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý theo các phương thức như trên; đồng thời tư vấn cho khách hàng những ưu, khuyết điểm của từng phương án cũng như thực hiện công việc theo thoả thuận. Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý theo các phương thức trên và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Thông tin liên hệ Luật sư

Để tìm hiểu thông tin về chúng tôi, đánh giá chúng tôi có thể đáp ứng được các yêu cầu của Quý khách hàng hay không. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:
 • Email: chuyentuvanluat@gmail.com.
 • Tổng đài điện thoại: 1900.63.63.87
 • ZALO:Công Ty Luật Long Phan
 • FACEBOOK: FANPAGE Chuyên tư vấn pháp luật.
 • Trụ sở và Văn phòng làm việc:
+ Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. + Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Trên đây là tư vấn về Thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu công ty TNHH Một thành viên. Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này cần tư vấn pháp luật Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.63.63.87 để được Tư vấn luật doanh nghiệp nhanh nhất và kịp thời. Xin cảm ơn! *Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.8 (17 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!