Luật Dân sự

Thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự

Một bản án, quyết định của Tòa án có được thi hành trong thực tế hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc thi hành án của cơ quan có thẩm quyền. Các quy định của pháp luật để đảm bảo cho việc thi hành án dân sự cũng rất được chú trọng, trong đó có thể kể đến các quy định về thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự. Qua bài viết này, Chuyên Tư vấn luật sẽ trình bày vấn đề liên quan đến Thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự. Thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự

Thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản trong trường hợp thông thường

Trong các trường hợp thi hành án dân sự thông thường, theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản được thực hiện theo thứ tự sau đây:

Chi phí thi hành án

Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá; nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án; mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà; hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án; Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần

Lệ phí, án phí Tòa án

Các khoản phải thi hành theo bản án, quyết định Như vậy, theo quy định của pháp luật thì sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết đảm bảo cho việc thi hành án, phí đảm bảo thuê nhà để ở (trong trường hợp nhà ở để thi hành án là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án) thì thứ tự được ưu tiên tiếp theo là tiền cấp dưỡng, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần vốn là những khoản tiền hết sức cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống hằng ngày của người được cấp dưỡng, người lao động vốn có cuộc sống nhờ vào tiền lương lao động mỗi. Có thể nói quy định này rất cần thiết và mang ý nghĩa hết sức nhân văn. >>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục được thi hành bản án dân sự tranh chấp đất đai

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản trong trường hợp có nhiều người được thi hành án

Trường hợp có nhiều người được thi hành án nhưng không cùng hàng ưu tiên

Trường hợp có nhiều người được thi hành án nhưng không cùng hàng ưu tiên thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản được thực hiện theo thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản trong trường hợp thông thường (điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014)

 • Chi phí thi hành án
 • Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá; nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án; mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà; hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án; Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà
 • Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần
 • Lệ phí, án phí Tòa án
 • Các khoản phải thi hành theo bản án, quyết định

Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán; Sau khi thanh toán các khoản tiền trên, số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

Trường hợp có nhiều người được thi hành án trong cùng một hàng ưu tiên

Trường hợp có nhiều người được thi hành án trong cùng một hàng ưu tiên thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án (khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 ) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán Sau khi thanh toán theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản trong trường hợp tài sản đang cầm cố, thế chấp

Bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án

Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 thì bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án hoặc trường hợp bán tài sản mà bản án; quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được sẽ thanh toán theo thứ tự:

 • Án phí của bản án
 • Chi phí cưỡng chế thi hành án
 • Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá; nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà; hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án; Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà
 • Khoản phải thi hành án được thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp
 • Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần
 • Các khoản thi hành án khác

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản Bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản Bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án

Bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là bên được thi hành án

Bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là bên được thi hành án; hoặc trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể; thì số tiền thu được sẽ thanh toán theo thứ tự như sau (khoản 3 Điều 47 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014):

 • Khoản phải thi hành án được thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp;
 • Án phí của bản án;
 • Chi phí cưỡng chế thi hành án;
 • Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá; nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án; mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới; thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án; Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà;
 • Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;
 • Các khoản thi hành án khác

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Khoản 4 Điều 47 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 có quy định thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản. Căn cứ theo khoản 1 Điều 54 Luật Phá sản 2014 quy định thứ tự phân chia tài sản khi Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

 • Chi phí phá sản;
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.
 • Ngoài ra, sau khi đã thanh toán đủ các khoản trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;
 • Thành viên của Công ty hợp danh.

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản khi doanh nghiệp phá sản

Thứ tự thanh toán tiền, trả tài sản khi doanh nghiệp phá sản

Dịch vụ luật sư tư vấn luật dân sự

Tư vấn phương án giải quyết vụ việc

Hiện nay, các tranh chấp về dân sự thường gặp phải có thể kể đến như sau:

 • Tranh chấp về các giao dịch dân sự
 • Tranh chấp về nghĩa vụ và hợp đồng dân sự
 • Tranh chấp về đại diện dân sự
 • Tranh chấp về thời hạn, thời hiệu dân sự
 • Tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản
 • Tranh chấp về thừa kế
 • Tranh chấp về sở hữu trí tuệ
 • Tranh chấp về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Dựa trên các vấn đề pháp lý mà khách hàng gặp phải, dựa trên những nhận định và đánh giá về điểm mạnh và điểm yếu của các bên trong quan hệ tranh chấp. Chuyên tư vấn luật với đội ngũ luật sư uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc sẽ tư vấn và đưa ra phương án giải quyết tranh chấp phù hợp nhất, các phương án có thể sẽ là thương lượng, hòa giải, khởi kiện…sao cho đảm bảo được tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Tư vấn soạn thảo văn bản trong quá trình giải quyết vụ việc

Trong suốt quá trình thực hiện thủ tục giải quyết các tranh chấp dân, Chuyên tư vấn luật sẽ giúp khách hàng soạn thảo các văn bản liên quan nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ thục tục theo đúng quy định của pháp luật như: đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, đơn khiếu nại, biên bản hòa giải giấy mời, thư mời….

Trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách đại diện theo ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Với tư cách là đại diện theo ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng Chuyên tư vấn luật với đội ngũ luật sư uy tín, nhiều năm kinh nghiệm sẽ đại diện khách hàng thực hiện các công việc:

 • Thay mặt khách hàng thu thập chứng cứ, đóng án phí (nếu có);
 • Trực tiếp tham gia đàm phán, hòa giải tranh chấp dân sự;
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đính kèm theo đơn khởi kiện gửi đến cơ quan tài phán;
 • Cử luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước tòa án;
 • Luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong giai đoạn thi hành án.

>>>Xem thêm: Trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định thi hành án dân sự

>>>Xem thêm: Doanh nghiệp chưa trả hết nợ có được giải thể không?.

Trên đây là các quy định của pháp luật liên quan đến Thứ tự thanh toán tiền, tài sản khi thi hành bản án dân sự. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Trường hợp Quý khách hàng còn có thêm những vướng mắc về thủ tục thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay đến số Hotline 1900636387 để được tư vấn luật dân sự tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn./.

4.8 (10 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Lê Minh Phúc - Chuyên Viên Pháp Lý

Chức vụ: Chuyên viên pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Thừa Kế, Dân Sự, Đất Đai

Trình độ đào tạo: Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3 năm

Tổng số bài viết: 445 bài viết