Luật Doanh Nghiệp

Pháp Luật Thi Hành Án Quyết Định Về Phá Sản

Pháp luật về phá sản nhằm bảo vệ các quyền về tài sản của các chủ nợ, khi doanh nghiệp mắc nợ không trả được nợ cho các chủ nợ thì chủ nợ có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp để bán toàn bộ tài sản còn lại của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ, trong đó có thể doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán đang là người phải thi hành án nên cơ quan thi hành án dân sự cần tạm ngưng hoặc đình chỉ việc thi hành án liên quan đến tài sản doanh nghiệp và giao cho Tòa án thụ lý việc phá sản giải quyết, để đảm bảo quyền lợi khi thanh toán cho các chủ nợ.

 1. Thi hành quyết định tạm đình chỉ đối với các trường hợp thi hành về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án

Cơ quan THADS quyết định tạm ngừng thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án khi có căn cứ do pháp luật quy định và được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Luật THADS và Điều 41 Luật Phá sản năm 2014, như sau:

Tổng quan về pháp luật thi hành án quyết định về phá sản

Bước 1: Ra quyết định tạm đình chỉ THADS

 • Người có thẩm quyền ra quyết định: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự
 • Người phải thi hành án: Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
 • Căn cứ pháp lý để ra quyết định: Văn bản của Toà án thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
 • Thời hạn ra quyết định: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Toà án.
 • Loại quyết định: Quyết định tạm đình chỉ thi hành án dân sự về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án trừ bản án, quyết định buộc doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự hoặc trả lương cho người lao động.
 • Chấm dứt quyết định tạm đình chỉ THADS: Khi Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định tạm đình chỉ ra quyết định đình chỉ THADS hoặc khi Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản cơ quan THADS ban hành quyết định tạm đình chỉ THADS ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ.

Bước 2: Thông báo kết quả thi hành án

 • Người có trách nhiệm thông báo: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự
 • Đối tượng được thông báo: Tòa án đang giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản
 • Vấn đề được thông báo: kết quả thi hành án đối với doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản.
 • Thời điểm thực hiện: Sau khi ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án.
Thông báo kết quả thi hành án
 1. Quyết định đình chỉ việc THADS

Theo quy định của Luật phá sản, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, việc THADS về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là người phải thi hành án phải được đình chỉ. Người được thi hành án có quyền nộp đơn cho Tòa án yêu cầu được thanh toán trong khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không có bảo đảm hoặc như một chủ nợ có bảo đảm. Thủ tục đình chỉ THADS được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 137 Luật THADS, khi nhận được quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ việc thi hành án về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án phải ra quyết định đình chỉ và chuyển hồ sơ vụ việc cho Tòa án nhân dân đang tiến hành thủ tục phá sản để giải quyết.

Bước 1: Ra quyết định đình chỉ THADS theo Khoản 1 Điều 50 Luật THADS 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014)

 • Người ra quyết định: Thủ trưởng cơ quan THADS
 • Căn cứ pháp lý để ra quyết định: Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với người phải thi hành án;
 • Thời hạn ra quyết định: 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản

Hệ quả pháp lý: Việc tiếp tục thi hành nghĩa vụ về tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án trong trường hợp này thực hiện theo quy định của Luật phá sản. Như sau:

Ra quyết định đình chỉ thi hành án dân sự

Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật và không có quyết định kê biên tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm thi hành án thì người được thi hành án được thanh toán như một chủ nợ không có bảo đảm;

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật Phá sản 2014 thì trong trường hợp bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật và có quyết định kê biên tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm thi hành án thì người được thi hành án được thanh toán như một chủ nợ có bảo đảm .

Bước 2: Bàn giao tài liệu THADS

 • Người có thẩm quyền: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chỉ đạo
 • Người trực tiếp thực hiện: Chấp hành viên
 • Đối tượng bàn giao: các tài liệu thi hành án có liên quan đến việc tiếp tục thi hành nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản.

Bước 3: Chấm dứt đình chỉ THADS

 • Người có thẩm quyền ra quyết định: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự
 • Cơ sở pháp lý ra quyết định: Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản hoặc đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh.
 • Loại quyết định: Quyết định thu hồi quyết định đình chỉ thi hành án và tiếp tục thi hành án đối với phần nghĩa vụ về tài sản còn phải thi hành đã đình chỉ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Thời hạn ra quyết định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản hoặc đình chỉ thủ tục phục hồi kinh doanh.

Khi xử lý yêu cầu phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bị yêu cầu mở thủ tục phá sản mà đang bị thi hành án dân sự là đối tượng đặc biệt hơn các tài sản khác của doanh nghiệp. Bởi chúng đã được tuyên để thi hành trong một bản án trước đó nên khi tiên hành thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản, cơ quan THADS luôn phải phối hợp chặt chẽ với Tòa án giải quyết yêu cầu phá sản, để đảm bảo quyền lợi cho các đương sự và các chủ nợ.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty chúng tôi về vấn đề thi hành án quyết định phá sản. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua hotline 1900 63 63 87.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.5 (18 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!