Luật Thừa Kế

Thai nhi có được hưởng thừa kế không?

Thai nhi có được hưởng thừa kế không là vấn đề cần được cẩn thận xem xét, việc chia di sản cho thai nhi không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của thai nhi và những người thừa kế khác. Để hiểu rõ vấn đề trên và tạo thuận lợi trong việc hưởng thừa kế mà không phát sinh tranh chấp mời bạn đọc bài viết sau để hiểu được cụ thể.

Thai nhi có được hưởng thừa kế không?

Thai nhi có được hưởng thừa kế không?

Quy định về người thừa kế theo quy định của luật hiện hành

Quyền thừa kế và hưởng thừa kế là những quyền quan trọng của công dân, những quyền này được pháp luật quy định rõ ràng trong Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Những người được nhận thừa kế theo quy định pháp luật là:

Điều 613. Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Người thừa kế theo quy định của luật hiện hành

Người thừa kế theo quy định của luật hiện hành

Người thừa kế không được hưởng di sản

Những người không được hưởng thừa kế theo quy định Điều 621 Bộ luật dân sự 2015 là:

  1. Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
  2. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
  3. Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
  4. Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

>>>Xem thêm: Có phải trả nợ thay khi không nhận thừa kế?

Phân chia di sản thừa kế cho thai nhi

Thai nhi theo quy định để được hưởng thừa kế phải thỏa mãn điều kiện được quy định tại Điều 613 Bộ luật dân sự 2015 đó là thai nhi này phải sinh ra và con sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Vấn đề cho thai nhi được hưởng thừa kế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bào thai đó. Vì theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân được xem là con chung của vợ chồng. Con sinh ra sau 300 ngày sau thời kỳ hôn nhân cũng được tính là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân (theo Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014)

Phân chia di sản thừa kế

Phân chia di sản thừa kế

Chia thừa kế theo di chúc

Việc chia thừa kế theo di chúc được pháp luật quy định điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Trong trường hợp người để lại di chúc không để lại tài sản cho thai nhi thì thai nhi vẫn có thể hưởng di sản theo diện hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc được quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015:

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  2. Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Nếu thỏa mãn các trường hợp luật định thai nhi có thể được hưởng 2/3 của một suất thừa kế của một người thừa kế theo pháp luật.

Chia thừa kế theo pháp luật

Trong trường hợp người để lại di sản không lập di chúc thì phần di sản này sẽ được chia theo pháp luật căn cứ Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015:

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  1. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  2. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  3. Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy nếu thai nhi thỏa điều kiện tại Điều 613 và Điều 651 Bộ luật dân sự thì thai nhi sẽ được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Trên đây là toàn bộ bài viết khái quát về vấn đề thai nhi có được hưởng thừa kế không, thông qua đó bạn đọc sẽ biết điều kiện hưởng thừa kế của thai nhi, thai nhi nhận thừa kế trong trường hợp có di chúc và không có di chúc. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hay các vấn đề khác liên quan đến nhận thừa kế thì hãy gọi ngay vào HOTLINE 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ nhanh chóng và kịp thời. Xin cảm ơn!

4.9 (17 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!