TẠM NGỪNG PHIÊN TÒA DÂN SỰ - CĂN CỨ VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÝ

27 /022018

TẠM NGỪNG PHIÊN TÒA DÂN SỰ - CĂN CỨ VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÝ

Về nguyên tắc, phiên toà sẽ được tiến hành với sự tham gia của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo đúng thời gian, địa điểm được xác định trong quyết định đưa vụ án ra xét xử. Khi kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử (HĐXX) ra bản án, quyết định về giải quyết toàn bộ vụ án. Tuy nhiên, có những trường hợp vì những lý do khác nhau dẫn đến phiên toà sơ thẩm dân sự không diễn ra theo đúng trình tự nêu trên, phiên toà sơ thẩm có thể bị tạm ngừng. Tạm ngừng phiên tòa có thể hiểu là việc phiên tòa không tiếp tục các hoạt động tố tụng trong thời gian ngắn khi có các căn cứ do pháp luật tố tụng dân sự quy định. Về bản chất tạm ngừng phiên tòa cũng giống việc hoãn phiên tòa là đều làm cho vụ án không được xét xử trong một thời hạn nhất định, nhưng căn cứ phát sinh khác nhau trong quá trình xét xử.

1. Quy định pháp luật về tạm ngừng phiên tòa trong tố tụng dân sự

Theo quy định tại Điều 259 và Điều 304 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 (BLTTDS) thì khi có một số căn cứ luật định thì HĐXX có quyền tạm ngừng phiên tòa sơ thẩm hay phúc thẩm. Khi xảy ra các tình huống dẫn đến không thể tiếp tục tiến hành phiên tòa vì nếu tiếp tục phiên tòa xét xử thì có thể sẽ không công bằng, minh bạch, xác đáng trong việc giải quyết vụ án, bỏa vệ quyền lợi ích cho các đương sự. Như khi đang tiến hành phiên tòa sức khỏe người tiến hành tố tụng không thể đáp ứng để tiếp tục tiến hành phiên tòa mà không thay thế người tiến hành tố tụng được, trừ trường hợp có yêu cầu xét xử vắng mặt; hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục tiến hành phiên tòa thì HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa. Bên cạnh đó theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, đương sự có quyền cung cấp chứng cứ trong suốt quá trình Toà án giải quyết vụ án và Toà án phải có trách nhiệm xem xét, đánh giá các chứng cứ, tài liệu đó. Nhưng trong nhiều trường hợp, việc xem xét đánh giá chứng cứ không thể thực hiện được tại phiên toà mà cần phải có thời gian và các điều kiện khác, khi đó phiên toà không thể tiếp tục các hoạt động tố tụng tiếp theo như quy định mà phải dừng lại. Tương tự việc xem xét, thu thập chứng cứ thì việc giám định bổ sung, giám định lại cũng cần thời gian để chờ kết quả nên không thể không tạm ngừng phiên tòa. Đồng thời pháp luật tố tụng dân sự luôn tôn trọng quyền quyết định, tự định đoạt của đương sự nên nếu trong quá trình xét xử ở phiên tòa các đương sự đồng thuận để họ tự hòa giải nên phiên tòa sẽ tạm ngừng, nếu các đương sự hòa giải thành thì HĐXX ra quyết định công nhận hòa giải thành còn không phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra.

Thời hạn tạm ngừng phiên tòa là không quá 01 tháng, kể từ ngày Hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa . Thời hạn này để khắc phục các nguyên nhân dẫn đến việc phiên tòa phải tạm ngừng như xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ; Chờ kết quả giám định bổ sung, giám định lại; Báo cáo Chánh án Tòa án để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 221 của BLTTDS. Quy định này nhằm đảm bảo việc xét xử nhanh chóng, tránh việc kéo dài thời gian giải quyết vụ án, bảo vệ kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Hết thời hạn tạm ngừng phiên tòa việc xét xử vụ án được tiếp tục. Trường hợp không thể tiếp tục xét xử vụ án thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đến khi lý do để ngừng phiên tòa được khắc phục.

Tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa và thông báo cho những người tham gia tố tụng biết, việc thông báo tạm ngừng phiên tòa cũng phải nêu rõ lý do và thời điểm phiên tòa được tiếp tục cho những người tham gia tố tụng biết. Quy định này là hoàn toàn hợp lý bởi lẽ việc ngừng phiên tòa chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, sau khi hết thời hạn tạm ngừng vụ án tiếp tục được xét xử và việc xét xử này là sự tiếp nối quá trình tố tụng của phiên tòa đã mở trước khi tạm ngừng chứ không phải xét xử lại từ đầu.

Về nguyên tắc, tạm ngừng phiên tòa chỉ phát sinh vào thời điểm phiên tòa đang được xét xử và trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 259 BLTTDS. Do vậy, thẩm quyền quyết định tạm ngừng phiên tòa thuộc về Hội đồng xét xử. Quyết định tạm ngừng phiên tòa được Hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng nghị án và lập thành văn bản - ghi vào biên bản phiên tòa.

2. Hệ quả pháp lý của việc tạm ngừng phiên tòa dân sự

Thứ nhất, quyết định tạm ngừng phiên tòa được ghi vào biên bản phiên tòa.

Thứ hai, phiên tòa khi hết thời hạn tạm ngừng thì sẽ tiếp tục ở giai đoạn tạm ngừng mà không phải bắt đầu phiên tòa từ đầu.

Thứ ba, Hội đồng xét xử đã tạm ngừng sẽ không được nay thế mà tiếp tục xét xử vụ án.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.