SỰ CÓ MẶT CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG PHIÊN TÒA SƠ THẨM

12 /022018

SỰ CÓ MẶT CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG PHIÊN TÒA SƠ THẨM

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS) thì Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Các đương sự khi tham gia vào tố tụng dân sự đều có quyền và nghĩa vụ riêng của mình theo quy định tại Điều 70, Điều 71, Điều 72 và Điều 73 BLTTDS trong đó các đương sự có quyền và nghĩa vụ tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm để bảo vệ quyền, lợi ích của mình đồng thời đảm bảo việc tố tụng diễn ra hiệu quả hơn. Để tiến hành xét xử và tranh tụng được hiệu quả cần có sự có mặt của các đương sự, nhưng không phải lúc nào đương sự cũng tham gia phiên tòa sơ thẩm theo triệu tập của Tòa án, nên pháp luật tố tụng dân sự đã quy định tại Điều 227 hướng dẫn Tòa án xử lý như sau:

1 Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất

Việc triệu tập của Tòa án phải được thực hiện theo quy định tại Chương X BLTTDS thì được xem là hợp lệ. Đối tượng được triệu tập là đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải tham gia phiên tòa sơ thẩm, đây là nghĩa vụ của họ. Nhưng các đối tượng trên không phải lúc nào cũng tham gia phiên tòa được. Lúc này Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa không xét đến có lý do chính đáng hay không, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bởi sự có mặt của bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là bắt buộc và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xét xử. Sự vắng mặt của họ có thể dẫn đến việc xét xử thiếu khách quan, nên việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án buộc phải tạm hoãn.

Đồng thời việc hoãn phiên tòa ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự khác nên khi hoãn phiên tòa Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa đó.

Khi có căn cứ hoãn phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa trong thời hạn không quá 01 tháng, đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định này được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa và gửi ngay quyết định trên cho người vắng mặt để đảm bảo quyền lợi của họ .

2 Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai

Để tiến hành phiên tòa sơ thẩm sau khi hoãn vì đương sự vắng mặt lần thứ nhất, Tòa án cần triệu tập đương sự lần thứ hai và là lần cuối đối với phiên tòa sơ thẩm đó. Tương tự lần một, khi được triệu tập lần hai đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa để tiến hành xét xử.

Trường hợp đương sự vắng mặt thì Tòa án xử lý như sau:

Thứ nhất, đương sự vắng mặt mà có người đại diện tham gia phiên tòa thì phiên tòa diễn ra bình thường.Người đại diện có thể là đại diện hợp pháp hoặc theo ủy quyền để thực hiện quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng tại Tòa.

Thứ hai, đương sự vắng mặt nhưng đã thực hiện quyền đề nghị xét xử vắng mặt của mình, thể hiện bằng đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa án tôn trọng quyết định của đương sự mà tiến hành xét xử vắng mặt đương sự đó. Bởi trong tố tụng dân sự đương sự là người trực tiếp liên quan đến vụ án, họ có quyền tự định đoạt có hoặc không tham gia vào quá trình tố tụng, nên kho họ vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã có người địa diện tham gia thi Tòa án tôn trọng ý chí của đương sự và tiến hành xét xử vắng mặt.

Thứ ba, đương sự vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan xảy ra đối với họ vào trước thời điểm Toà án mở phiên toà hoặc ngay trong thời điểm họ đang trên đường đến Toà án để tham gia phiên toà (do thiên tai, địch hoạ, bị tai nạn, ốm nặng phải đi bệnh viện cấp cứu, người thân bị chết,…) nên họ không thể có mặt tại phiên toà theo giấy triệu tập của Toà án thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa.

Thứ tư, đương sự vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án xử lý như sau:

- Nguyên đơn vắng mặt lần hai mà không có người đại diện tham gia phiên tòa hay không có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó theo quy định tại Điều 217 BLTTDS. Bởi vì nguyên đơn là người khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi cho mình nhưng đã triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho mình thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện.

- Tương tự nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành

Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

- Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ bởi Tòa đã triệu tập họ đến lần thứ hai về việc tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho họ nhưng bi đơn vẫn không tham gia thì xem như từ chối việc bảo vệ cho mình trong tố tụng.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ. Bởi họ không phải là đối tượng trực tiếp và quan trọng của việc giải quyết tranh chấp mà tòa đang xét xử.

Như vậy Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án khi nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưng có người đại diện tham gia phiên tòa. Trường hợp cả người đại diện của họ vắng mặt nhưng nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện của họ vắng mặt tại phiên tòa nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn xét xử vụ án.

 

 

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.