Luật Lao Động

Quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản

Quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản được giải quyết như thế nào là lo lắng chung của nhiều người lao đông. Khi TUYÊN BỐ PHÁ SẢN thì doanh nghiệp phải giải quyết một số vấn đề tài chính theo luật định. Trong đó, quyền và lợi ích hợp pháp của NGƯỜI LAO ĐỘNG phải được đảm bảo, người lao động phải được thanh toán một số khoản lợi ích như tiền lương, trợ cấp thôi việc…theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết. Để hiểu rõ hơn về nội dung được đề cập, mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây.

Quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản

Hợp đồng lao động chấm dứt khi công ty phá sản

Thuật ngữ “Phá sản” theo khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 được định nghĩa là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Quyết định tuyên bố phá sản dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành theo Điều 108 Luật Phá sản 2014. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.

Trong khi đó, theo các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được liệt kê tại khoản 7 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019, khi người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động thì hợp đồng lao động chấm dứt.

Như vậy, khi công ty phá sản thì hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng sẽ chấm dứt.

>> Xem thêm: Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động tại Tòa án

Thứ tự phân chia tài sản khi công ty phá sản

 • Chi phí phá sản;
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Với quy định này (khoản 1 Điều 54 Luật Phá sản 2014), người lao động sẽ được ưu tiên thanh toán THỨ HAI sau khi đã chi trả chi phí phá sản.

Lưu ý: Nếu tài sản của doanh nghiệp sau khi đã thanh lý hết chỉ vừa đủ hoặc thậm chí không đủ chi trả chi phí phá sản thì người lao động sẽ KHÔNG nhận được bất cứ khoản thanh toán nào.

Đảm bảo quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản

Căn cứ theo khoản 2 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp doanh nghiệp phá sản thì tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán.

Nếu sau khi trả chi phí phá sản, doanh nghiệp vẫn có đủ khả năng thanh toán thì người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

 • Được thanh toán tiền lương cho những ngày làm việc chưa thanh toán;
 • Được hưởng trợ cấp thôi việc;
 • Được thanh toán các loại bảo hiểm và các khoản lợi ích khác.

Đảm bảo quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản

Được thanh toán tiền lương cho những ngày làm việc chưa thanh toán

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp doanh nghiệp phá sản có thể kéo dài thời hạn thanh toán nhưng không được quá 30 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả tiền lương lao động theo thời gian làm việc thực tế chưa được thanh toán lương trong thời gian luật định.

Được hưởng trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được người sử lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trừ trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu.

Với mỗi năm làm việc, người lao động sẽ được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Cụ thể:

Tiền trợ cấp thôi việc = ½ x Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc x Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

Trong đó:

 • Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
 • Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

Được thanh toán các loại bảo hiểm và các khoản lợi ích khác

Ngoài việc được trả tiền lương, trợ cấp thôi việc, doanh nghiệp còn phải thanh toán các loại BẢO HIỂM: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cùng những khoản lợi ích khác cho người lao động theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp theo Điều 50 Luật Việc làm 2013.

Được thanh toán tiền lương, trợ cấp thôi việc, các loại bảo hiểm và các khoản lợi ích khác

Dịch vụ Luật sư đảm bảo quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản

 • Tư vấn chi tiết, cụ thể và tận tâm và giải thích rõ về những quyền và lợi ích hợp pháp mà người lao động được hưởng khi công ty phá sản.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đối với trường hợp cụ thể của khách hàng.
 • Đưa ra phương thức giải quyết tốt nhất bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
 • Hỗ trợ giải quyết khi phát sinh tranh chấp.
 • Làm việc với bên thứ ba, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tham gia tố tụng khi cần thiết.

>>> Xem thêm: Thủ tục nhờ luật sư giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Đây là bài viết giải đáp một số vấn đề liên quan quyền lợi của người lao động khi công ty phá sản. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc gì hay cần được tư vấn, hỗ trợ, hãy liên hệ tới Luật sư tư vấn luật lao động hoặc HOTLINE: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tư vấn. Xin cảm ơn.

4.7 (19 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!