QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ SỬA CHỮA, BỔ SUNG, GIẢI THÍCH BẢN ÁN SƠ THẨM

04 /032018

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ SỬA CHỮA, BỔ SUNG, GIẢI THÍCH BẢN ÁN SƠ THẨM

Về nguyên tắc, khi bán án được tuyên thì không được sửa chữa, bổ sung bản án, bởi nội dung bản án là quyết định cuối cùng của Tòa án để giải quyết vụ việc, là kết quả làm việc của một hội đồng xét xử theo nguyên tắc tập thể và biểu quyết theo đa số phiếu. Nội dung của bản án có ý nghĩa xác định các quyền, nghĩa vụ pháp lý cho các chủ thể liên quan, là căn cứ pháp lý duy nhất để các chủ thể liên quan và cơ quan thi hành án có thẩm quỳên thi hành bản án đó. Nhưng trong một số trường hợp do chủ quan hoặc khách quan mà xảy ra sai xót trong bản án, nhưng sau khi tuyên án chỉ một số loại sai sót về hình thức mới được phép sửa chữa, Hội đồng xét xử có thể đính chính những sai sót về mặt hình thức của bản án nhưng tuyệt đối không được làm thay đổi nội dung. Bên cạnh đó việc bản án đã tuyên nhưng không rõ dẫn đến hiểu không rõ, cách hiểu khác nhau gây khó khăn cho việc thi hành bản án ảnh hưởng đến quyền lợi đương sự và những người liên quan nên pháp luật tố tụng dân sự quy định nghĩa vụ giải thích bản án của tòa án tại Điều 486 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (BTTDS). Quy định về sửa chữa, bổ sung, giảI thích bản án sơ thẩm cụ thể như sau:

1. Sửa chữa, bổ sung bản án

Căn cứ Điều 268 BLTTDS thì trường hợp phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả như: lỗi do viết không đúng từ ngữ, dấu, chữ viết hoa, viết thường, phiên âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, bỏ sót không ghi tên đệm trong họ, tên của đương sự,…; Về số liệu do nhầm lẫn hoặc do tính toán sai (kể cả án phí) như: cộng, trừ, nhân, chia sai,… mà phải sửa lại cho đúng thì mới được phép sửa chữa, bổ sung bản án. Nhưng bản án sai chính tả, số liệu có thể chỉnh sửa mà không làm thay đổi nội dung và giá trị pháp lý.

Người có quyền yêu cầu sửa chữa, bổ sung bản án: Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án và cơ quan thi hành án

Cơ quan có quyền sửa chữa, bổ sung bản án: Thẩm phán phối hợp với các Hội thẩm nhân dân là thành viên Hội đồng xét xử đã tuyên bản án cẩn sửa chữa, bổ sung.

Về hình thức: việc sửa chữa, bổ sung phải lập thành văn bản và gửi ngay cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan thi hành án dân sự

2. Giải thích bản án

Một trong những nguyên nhân làm cho án kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án là do bản án tuyên không rõ, dẫn đến khó thi hành. Để gỡ việc này, pháp luật tố tụng dân sự cũng đã có quy định về việc giải thích bản án, quyết định của tòa án. Cụ thể, theo quy định tại Điều 486 Bộ luật Tố tụng dân sự, khi đưa bản án quyết định vào áp dụng, Tòa án mặc định cấc đối tượng thực thi đều hiểu nội dung trong bản án. Vì thế chỉ khi người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án có quyền yêu cầu tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định để thi hành. Yêu cầu này phải được thể hiện bằng văn bản gửi đến Tòa án nơi đã ra phán quyết giải thích những điểm chưa rõ thì Tòa án mới thực hiện chức năng giải thích.

Đặc biệt là việc giải thích bản án, quyết định của tòa án có ý nghĩa vô cùng to lớn trong thực tiễn, nên phải căn cứ trên nhiều yếu tố và tùy theo tình huống cụ thể mà áp dụng các quy định pháp luật cho phù hợp. Vì lẽ đó, khi giải thích bản án cần căn cứ vào biên bản phiên tòa, biên bản phiên họp và biên bản nghị án. Thẩm phán ra quyết định hoặc thẩm phán là chủ tọa phiên tòa có trách nhiệm giải thích bản án, quyết định của tòa án. Trong trường hợp họ không còn là thẩm phán của tòa án thì chánh án tòa án đó có trách nhiệm giải thích bản án, quyết định. Bởi để thống nhất cách hiểu thì thẩm phán, hội đồng xét xử, Tòa án là cơ quan ra bản án nên sẽ đưa cách hiểu đúng và chung nhất cho các cách hiểu khác nhau.

Tóm lại, việc ra bản án, giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án phải được thực hiện một cách thân trọng để đảm bảo quyền lợi của các đương sự, giúp việc thi hành bản án được thuận lợi và nhanh chóng.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.