Luật Thừa Kế

Phân Chia Di Sản Không Phụ Thuộc Vào Di Chúc

Tài sản được phân chia không phụ thuộc vào nội dung di chúc bao gồm di sản thừa kế cho người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, di sản dùng vào việc thờ cúng và di tặng.

Thứ nhất, di sản thừa kế cho người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Theo quy định tai Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 thì những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc bao gồm con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động. Những người này không thuộc trường hợp những người từ chối nhận di sản hoặc những người không có quyền hưởng di sản do hành vi trái pháp luật, trái đạo đức. Những người này vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Việc phân chia di sản mà không phụ thuộc vào di chúc

Việc phân chia di sản mà không phụ thuộc vào di chúc

>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp phân chia di sản thừa kế do ông bà cố để lại

Thứ hai, di sản dùng vào việc thờ cúng.

Theo quy định tại Điều 645 Bộ luật Dân sự 2015 thì trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng. Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Thứ ba, di tặng.

Căn cứ Điều 646 Bộ luật Dân sự 2015 thì di tặng là việc người lập di chúc dành MỘT PHẦN di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

Các trường hợp phân chia di sản mà không phụ thuôc vào di chúc

Các trường hợp phân chia di sản mà không phụ thuôc vào di chúc

Người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

*Tại sao di sản dùng vào việc thờ cúng và di sản dùng để di tặng được xem là tài sản được phân chia không phụ thuộc vào nội dung di chúc?

Di sản được dùng để di tặng và di sản dùng vào việc thờ cúng được xem là tài sản được phân chia không phụ thuộc vào nội dung di chúc vì những cơ sở sau:

Vì nếu người để lại di sản muốn tặng cho một người nào đó không phải là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật toàn bộ di sản của mình hoặc để lại toàn bộ di sản dùng vào việc thờ cúng thì không đúng quy định pháp luật,vì phải xác định kỷ phần bắt buộc cho những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Sau khi trừ đi phần thừa kế của những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc thì phần còn lại mới là di sản dùng để di tặng hoặc di sản dùng vào việc thờ cúng. Như vậy, mặc dù ý muốn của người lập di chúc là để toàn bộ lại cho người được di tặng hoặc dùng vào thờ cúng nhưng nó không được chia theo nội dung di chúc.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn về phân chia di sản không phụ thuộc vào di chúc.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua hotline 1900 63 63 87.

Trân trọng./.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

5 (16 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!