Luật Hình Sự

Phân biệt tội giả mạo trong công tác và tội làm giả con dấu tài liệu

Phân biệt tội giả mạo trong công tác và tội làm giả con dấu tài liệu tương đối quan trọng khi 2 tội danh này có những hành vi giống nhau rất dễ nhầm lẫn. Đây là 2 tội phạm độc lập, tuy nhiên việc phân biệt chúng lại không hề dễ dàng tí nào. Thế nên thông qua bài viết dưới đây, Chuyên tư vấn luật sẽ hướng dẫn Quý khách hàng phân biệt tội giả mạo trong công tác và tội làm giả con dấu tài liệu theo đúng pháp luật hình sự.

Phân biệt tội giả mạo trong công tác và tội làm giả con dấu tài liệu

Phân biệt tội giả mạo trong công tác và tội làm giả con dấu tài liệu

Phân biệt 2 loại tội phạm

Cấu thành tội phạm giả mạo trong công tác

Tội giả mạo trong công tác được quy định tại Điều 359 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

Khách thể

 • Khách thể của tội giả mạo trong công tác là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín. Vì vậy, giả mạo trong công tác là tội phạm tham nhũng là đối tượng bị xử lý nghiêm.
 • Đối tượng tác động của tội giả mạo trong công tác là giấy tờ, tài liệu, chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. Người phạm tội đã tác động vào làm cho tài liệu, giấy tờ, chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn bị sai lệch, không đúng thực tế.

 Mặt khách quan

Đối với tội giả mạo trong công tác, các dấu hiệu thuộc mặt khách quan cũng là những dấu hiệu rất quan trọng để xác định hành vi phạm tội cũng như để phân biệt tội giả mạo trong công tác với các tội khác.

 • Thủ đoạn phạm tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình;
 • Thực hiện  một trong các hành vi khách quan sau đây: Sửa chữa, làm sai lệch nội, dung giấy tờ, tài liệu; Làm, cấp giấy tờ giả; Giả mạo chữ kỹ của người có chức vụ, quyền hạn.
 • Phương tiện phạm tội.

 Chủ thể

 • Người phạm tội giả mạo trong công tác phải là người có chức vụ, quyền hạn nhất định. Phạm vi chức vụ, quyền hạn của người phạm tội giả mạo trong công tác cũng tương đối rộng. Tuy nhiên, người phạm tội giả mạo trong công tác là người đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; để làm hoặc cấp giấy tờ giả; để giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn khác.
 • Nếu người có chức vụ, quyền hạn lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn tiếp tay cho người khác để sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; để làm hoặc cấp giấy tờ giả; để giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì tuỳ trường hợp cụ thể mà người lợi dụng chức vụ, quyền hạn bị tổ chức trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội tham ô.
 • Ngoài ra, chủ thể của tội phạm phải thỏa mãn điều kiện là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên theo Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Mặt chủ quan

 • Người phạm tội giả mạo trong công tác thực hiện hành vi của mình là cố ý (cố ý trực tiếp), tức là, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.
 • Đối với tội phạm giả mạo trong công tác, động cơ phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành, nếu người phạm tội có các hành vi khách quan nêu ở trên nhưng không vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác thì hành vi giả mạo trong công tác chưa cấu thành tội phạm.

Cấu thành tội phạm làm giả con dấu tài liệu

Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

Khách thể

Hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính cơ quan Nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác. Bảo vệ sự an toàn của con dấu và các tài liệu, giấy tờ trên cũng chính là bảo đảm sự hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính của Nhà nước về con dấu và các loại tài liệu, giấy tờ này.

Đối tượng tác động của tội phạm này là con dấu giả, tài liệu giả, giấy tờ giả.

Mặt khách quan

Mặt khách quan tội danh được thể hiện bởi hai hành vi khác nhau, đó là:

 • Có hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức: Là hành vi đúc, khắc… để tạo ra con dấu giả giống như con dấu của cơ quan, tổ chức đang sử dụng (tức dấu thật) vào những việc trái pháp luật (như sử dụng để làm các loại giấy từ giả mạo,..).
 • Có hành vi sử dụng con dấu giả, tài liệu giả hoặc giấy tờ giả khác của cơ quan, tổ chức nhằm để lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân.

Mặt chủ quan

Người phạm tội biết hành vi làm con dấu, tài liệu hoặc các giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức là hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả đó để lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân nhưng vẫn thực hiện, mong muốn hoặc để mặc cho hậu quả xảy ra hoặc không cần biết hậu quả của hành vi đó như thế nào.

Chủ thể

 • Người có năng lực trách nhiệm hình sự.
 • Người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm trong việc khắc con dấu, trong việc quản lý con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức.

Cấu thành của tội làm giả con dấu tài liệu

Cấu thành của tội làm giả con dấu tài liệu

Mức phạt của tội giả mạo trong công tác và tội làm giả con dấu tài liệu

Giả mạo trong công tác

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;
 • Làm, cấp giấy tờ giả;
 • Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

 • Có tổ chức;
 • Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;
 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 02 giấy tờ giả đến 05 giấy tờ giả.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 06 giấy tờ giả đến 10 giấy tờ giả;
 • Để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 11 giấy tờ giả trở lên;
 • Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

CSPL: Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội giả mạo trong công tác.

Làm giả con dấu tài liệu

 • Khung 1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Khung 2: Phạt tù từ 02 năm đến 05 năm
 • Khung 3: Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

CSPL: Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khung hình phạt tội giả mạo trong công tác và làm giả con dấu tài liệu

Khung hình phạt của tội giả mạo trong công tác và làm giả con dấu tài liệu

Luật sư bào chữa tội giả mạo trong công tác và tội làm giả con dấu tài liệu

 • Bào chữa cho thân chủ tội giả mạo trong công tác hoặc làm giả con dấu tài liệu.
 • Tư vấn một cách tối ưu các vấn đề pháp lý liên quan tới các vụ việc hình sự.
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan tới mức xử phạt trong các vụ án hình sự.
 • Giải quyết các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.
 • Soạn thảo văn bản hợp đồng, tài liệu liên quan.

Trên đây là bài viết phân biệt tội giả mạo trong công tác và tội làm giả con dấu tài liệu. Nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc, những câu hỏi xin liên hệ luật sư của chuyên tư vấn luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

4.7 (18 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Võ Tấn Lộc
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Dân Sự, Sở Hữu Trí Tuệ

Trình độ đào tạo: Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 804 bài viết

error: Content is protected !!