Luật Hình Sự

Phạm tội giết người chưa đạt ở tù mấy năm

Người phạm tội giết người sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh theo Bộ luật Hình sự. Vậy pháp luật quy định như thế nào nếu phạm tội giết người chưa đạt? Có phải chịu trách nhiệm hình sự, phải đi tù bao nhiêu năm? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này để giúp bạn đọc hiểu hơn về tội phạm này.

Đe dọa giết ngườiPhạm tội giết người chưa đạt ở tù mấy năm

Tội giết người chưa đạt là gì?

Theo Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015:

 • Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.
 • Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.

Như vậy, có thể hiểu phạm tội giết người chưa đạt là hành vi cố ý giết người nhưng không thực hiện đến cùng vì những nguyên nhân khách quan, ngoài ý muốn. Phạm tội giết người chưa đạt cũng chưa gây ra hậu quả làm thiệt hại đến tính mạng của người khác.

Các yếu tố cấu thành tội giết người chưa đạt

Mặt khách quan

Đối với tội phạm này, hành vi giết người chưa làm nạn nhân chết vẫn cấu thành tội phạm và được coi là giết người chưa đạt.

Hành vi khách quan của tội giết người là hành vi tước bỏ trái phép tính mạng của người khác.

Hành vi làm chết người được thực hiện bằng các hình thức sau:

 • Hành động: thể hiện qua việc người phạm tội đã cố tình thực hiện các hành vi mà pháp luật không cho phép nhằm tước đoạt mạng sống người khác.
 • Không hành động: thể hiện qua việc người phạm tội đã không thực hiện nghĩa vụ phải làm để cứu giúp người khác nhằm giết người. Thông thường tội phạm được thực hiện trong trường hợp bằng cách lợi dụng nghề nghiệp.

Hậu quả: Các hành vi nhằm tước đoạt tính mạng người khác thông thường gây hậu quả trực tiếp làm nạn nhân chấm dứt sự sống. Tuy nhiên, chỉ cần hành vi mà người phạm tội đã thực hiện có mục đích là chấm dứt sự sống của nạn nhân thì được coi như đã cấu thành tội phạm giết người dù hậu quả chết người có xảy ra hay không.

Mặt khách thể

Quan hệ xã hội tội giết người là tính mạng của người khác – là quyền nhân thân của con người nên tội giết người có tính nguy hiểm cao cho xã hội.

Đối tượng tác động: là con người đang sống với ý nghĩa là một thực thể tự nhiên.

Mặt chủ quan

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp:

 • Lỗi cố ý trực tiếp: người phạm tội thấy trước được hậu quả chết người có thể xảy ra, nhưng vì mong muốn hậu quả đó xảy ra nên đã thực hiện hành vi phạm tội.
 • Lỗi cố ý gián tiếp: người phạm tội nhận thức được hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, thấy trước hậu quả chết người có thể xảy ra, nhưng để đạt được mục đích của mình nên đã có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Chủ thể

Chủ thể của tội giết người là chủ thể thường nghĩa là phải có hai dấu hiệu: có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, theo Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì tuổi chịu trách nhiệm hình sự của tội phạm này là từ đủ 14 tuổi trở lên.

Phạm tội giết người chưa đạt đi tù bao nhiêu năm

Ở tù bao nhiêu năm đối với tội giết người chưa đạt

Theo Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015: Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Như vậy, người phạm tội giết người chưa đạt vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về hình phạt đối với hành vi giết người như sau:

1. Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Giết 02 người trở lên;
 • Giết người dưới 16 tuổi;
 • Giết phụ nữ mà biết là có thai;
 • Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
 • Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
 • Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
 • Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
 • Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
 • Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
 • Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
 • Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
 • Thuê giết người hoặc giết người thuê;
 • Có tính chất côn đồ;
 • Có tổ chức;
 • Tái phạm nguy hiểm;
 • Vì động cơ đê hèn.

2. Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đối với phạm tội không thuộc các trường hợp quy định trên.

3. Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với người chuẩn bị phạm tội này.

Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Theo khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt như sau:

 • Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt điều luật quy định.

Ngoài ra theo Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về hình phạt đối với người phạm tội dưới 18 tuổi như sau:

 • Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.
 • Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Theo Khoản 3 Điều 102 Bộ luật Hình sự 2015 thì quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt đối với người phạm tội dưới 18 tuổi cụ thể như sau:

 • Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội chưa đạt không quá một phần ba mức hình phạt quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Bộ luật này.
 • Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội chưa đạt không quá một phần hai mức hình phạt quy định tại các Điều 99, 100 và 101 của Bộ luật này.

>>> Xem thêm: Mức xử phạt tội giết người đang thi hành công vụ

Luật sư bào chữa Tội giết người chưa đạt

 • Luôn theo dõi quá trình giải quyết vụ án và đồng hành cùng với thân chủ của mình cho đến khi quyết định của Bản án có hiệu lực pháp luật.
 • Đăng ký bào chữa và có những quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 73 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 với người được bào chữa.
 • Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn điều tra tại Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp.
 • Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn truy tố tại Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
 • Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong phiên xét xử tại Tòa án nhân dân các cấp.
 • Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn thi hành án.
 • Đại diện đương sự làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình tố tụng.

>>> Xem thêm: Thủ tục nhờ luật sư bào chữa cho người phạm tội giết người

Luật sư bào chữa tội giết người chưa đạtLuật sư bào chữa tội giết người chưa đạt

Giết người chưa đạt có đầy đủ dấu hiệu của tội giết người, người phạm tội đã có ý định, mong muốn tước đoạt tính mạng của người khác trái pháp luật và đã thực hiện đầy đủ các hành vi từ giai đoạn chuẩn bị công cụ phạm tội đến việc thực hiện hành vi phạm tội là tước đoạt tính mạng người khác. Theo Khoản 3 Điều 57 BLHS 2015 hành vi này có thể bị phạt tù không quá 20 năm. Quý khách cần giải đáp thắc mắc hoặc gặp phải vấn đề pháp lý trên vui lòng liên hệ với Luật Sư Hình Sự của Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline: 1900.63.63.87 để được tư vấn cụ thể và nhanh chóng. Xin cảm ơn.

4.6 (18 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Lê Minh Phúc - Chuyên Viên Pháp Lý
Avatar

Chức vụ: Chuyên viên pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Thừa Kế, Dân Sự, Đất Đai

Trình độ đào tạo: Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3 năm

Tổng số bài viết: 498 bài viết

error: Content is protected !!