Luật Dân sự

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ của người bào chữa

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ của người bào chữamẫu biên bản được lập ra khi tiến hành giao nhận chứng cứ của người bào chữa. Trong tố tụng nó là phương tiện để Tòa án quyết định các yêu cầu của đương sự là có căn cứ và hợp pháp. Thông qua bài viết dưới đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ cung cấp đến bạn những thông tin về biên bản giao nhận chứng cứ của người bào chữa.
Quy định về biên bản giao nhận chứng cứ Luật sư tư vấn thủ tục giao nhận chứng cứ

Quy định về biên bản giao nhận chứng cứ

Quy định về biên bản giao nhận chứng cứ

Khái niệm về giao nhận chứng cứ

Dựa trên Điều 6 và Điều 7 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Do vậy giao nộp chứng cứ là hoạt động tố tụng của các chủ thể tố tụng trong việc đưa lại cho tòa án, viện kiểm sát các chứng cứ của vụ việc dân sự. Việc giao nộp chứng cứ có thể tiến hành ngay cả khi khởi kiện và trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự.

>>> Xem thêm: Có thể giao nộp tài liệu, chứng cứ trong phiên xét xử vụ án dân sự không?

Quyền thu thập, giao nhận chứng cứ của người bào chữa.

Căn cứ theo Điều 91 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

 • Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

Trường hợp tài liệu, chứng cứ đã được giao nộp chưa bảo đảm đủ cơ sở để giải quyết vụ việc thì Thẩm phán yêu cầu đương sự giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ.

 • Nếu đương sự không giao nộp hoặc giao nộp không đầy đủ tài liệu, chứng cứ do Tòa án yêu cầu mà không có lý do chính đáng thì Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ mà đương sự đã giao nộp và Tòa án đã thu thập theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật này để giải quyết vụ việc dân sự.
 • Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án dân sự Tòa án có thể ra quyết định ủy thác cho Tòa án khác hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Điều này, nhằm mục đích lấy lời khai của đương sự người làm chứng, thẩm định tại chỗ, tiến hành định giá tài sản hoặc các biện pháp khác để thu thập chứng cứ, xác minh các tình tiết của vụ việc dân sự.

 • Ngoài ra, Trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu, chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được thì có thể đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp cho mình hoặc đề nghị Tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự đúng đắn

Cơ sở pháp lý: Điều 105 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

>>> Xem thêm: Nguyên tắc xác định chứng cứ trong tố tụng dân sự

Biên bản giao nhận chứng cứ

Theo Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, việc đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án phải được lập biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của tài liệu, chứng cứ; số bản, số trang của chứng cứ và thời gian nhận; chữ ký hoặc điểm chỉ của người giao nộp, chữ ký của người nhận và dấu của Tòa án. Biên bản phải lập thành hai bản, một bản lưu vào hồ sơ vụ việc dân sự và một bản giao cho đương sự nộp chứng cứ.

Qua đó, biên bản giao nhận chứng cứ của người bào chữa được hiểu là mẫu biên bản được lập ra khi tiến hành giao nhận chứng cứ của người bào chữa.

Căn cứ pháp lý: Điều 96 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Mục đích lập biên bản giao nhận chứng cứ

Mục đích của việc lập biên bản giao nhận chứng cứ nhằm để xác nhận việc cung cấp tài liệu, chứng cứ mà người bào chữa có được có liên quan đến vụ án gửi đến cơ quan có thẩm quyền nhằm thêm thông tin trong quá trình điều tra của cơ quan điều tra hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ của người bào chữa mới nhất

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ của người bào chữa mới nhất.

Theo mẫu số 01-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán của Hội đồng Thẩm quán Tòa án Nhân dân tối cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN

CHỨNG CỨ, TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT 

Hồi ………. giờ ……….   ngày………  tháng ………   năm ………………. tại

Người giao nộp tài liệu, chứng cứ:………………………………………………………

Là:…………………….. trong vụ án về…………………………………………………

Người nhận tài liệu, chứng cứ:…………………………………………………………..

Đã tiến hành việc giao nhận tài liệu chứng cứ sau đây:

 

 

Việc giao, nhận kết thúc hồi……………..giờ…………………  ngày……….. tháng ………. năm

Biên bản này lập thành hai bản, một bản giao cho người giao, một bản đưa vào hồ sơ vụ án/vụ việc.

NGƯỜI GIAO NGƯỜI NHẬN

Hướng dẫn soạn thảo biên bản giao nhận chứng cứ

 • Đầu tiên, ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ hoặc cơ quan công tác của người giao nộp tài liệu, chứng cứ.
 • Nếu là đương sự thì ghi tư cách đương sự của người giao nộp tài liệu, chứng cứ trong vụ án; nếu là cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp tài liệu, chứng cứ thì ghi “là người được yêu cầu giao nộp tài liệu, chứng cứ” hoặc “là người đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp tài liệu, chứng cứ”.
 • Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án đang giải quyết.
 • Diều quan trọng trong biên bản giao nhận chứng cứ là phải ghi rõ tài liệu, chứng cứ , đồ đã giao.
 • Sau khi đã cung cấp tài liệu, chứng cứ giao nộp thì người giao và người nhận đều ký và ghi rõ họ tên.

Luật sư tư vấn thủ tục giao nhận chứng cứ

Luật sư tư vấn thủ tục giao nhận chứng cứ

Luật sư tư vấn thủ tục giao nhận chứng cứ

 • Tư vấn về thủ tục giao nhận tài liệu, chứng cứ.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan chứng cứ và giá trị pháp lý của chứng cứ.
 • Tư vấn các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
 • Tư vấn thủ tục giải quyết vụ án dân sự.

Trên đây là thông tin về mẫu biên ban bản giao nhận chứng cứ của người bào chữa mới nhất. Nếu có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề liên quan hoặc cần được tư vấn luật dân sự, Quý khách vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.5 (17 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Võ Tấn Lộc
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Dân Sự, Sở Hữu Trí Tuệ

Trình độ đào tạo: Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 804 bài viết

error: Content is protected !!