Luật Thừa Kế

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất hộ gia đình

Luật sư giải quyết tranh chấp đất hộ gia đình tại khu vực Cần Thơ

Tranh chấp đất hộ gia đình thường liên quan đến các nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất. Giải quyết tranh chấp đất hộ thời gian thường kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của thành viên hộ. Trình tự thủ tục hòa giải...
Dịch vụ Luật sư về thừa kế đất đai

Dịch vụ Luật sư thừa kế đất đai tại Cần Thơ

Dịch vụ Luật sư thừa kế đất đai tại Cần Thơ cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến tư vấn, soạn thảo, tham gia tranh tụng liên quan đến di sản đất đai. Dịch vụ luật sư của Long Phan PMT sẽ là người đồng hành cùng...
Con riêng xuất hiện sau khi chia thừa kế

Giải quyết con riêng xuất hiện sau khi chia thừa kế

Tranh chấp di sản khi con riêng xuất hiện sau khi chia thừa kế sẽ được giải quyết thông qua thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được một bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Bài viết Giải quyết con riêng xuất hiện...
Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

Tranh chấp về thừa kế đất có phải hòa giải ở xã không?

Tranh chấp về thừa kế đất có phải hòa giải ở xã không?hay có thể nộp trực tiếp tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền. Việc nắm được quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế sẽ rút ngắn thời gian khởi kiện và hiệu quả. Nhưng...
Di chúc bằng miệng

Di chúc bằng miệng không có hiệu lực khi nào?

Di chúc bằng miệng không có hiệu lực khi nào?. Trước khi đánh giá hiệu lực của di chúc cần xem di chúc bằng miệng được lập có hợp pháp hay không. Để có thể xác định được hiệu lực của di chúc cần căn cứ vào các điều kiện...
Di chúc có yếu tố nước ngoài

Có thể lập di chúc để lại tài sản cho người nước ngoài được không?

Có thể lập di chúc để lại tài sản cho người nước ngoài được không? Việc này cần dựa theo hồ sơ và chứng cứ để minh chứng đủ điều kiện để di chúc hợp pháp. Đồng thời xác định điều kiện lập di chúc cho người nước ngoài để...
Để lại thừa kế đất đai bằng di chúc không công chứng

Điều kiện di chúc để lại bằng giấy tay có hiệu lực

Di chúc là một giấy tờ hợp pháp thể hiện nguyện vọng, mong muốn của một người về cách phân chia tài sản mình có được sau khi chết. Trong di chúc, cá nhân hoặc nhóm người được chỉ định là người thực thi, quản lý tài sản cho đến...
Hướng dẫn chia thừa kế trong trường hợp đất đã được chia thừa kế mà có người thừa kế mới xuất hiện

Đã Chia Đất Thừa Kế, Mà Có Người Thừa Kế Mới Thì Giải Quyết Thế Nào?

Quyền thừa kế là một chế định trong hệ thống pháp luật dân sự của nước ta, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời...
Người nào được hưởng di sản mà không phụ thuộc di chúc?

Người Nào Được Hưởng Di Sản Mà Không Phụ Thuộc Di Chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển giao di sản của mình cho người khác sau khi chết. Từ đó, người để lại di chúc có thể tự do ý chí để lại di sản của mình cho bất cứ ai. Tuy nhiên, cũng...
con gái có được hưởng thừa kế

Con Gái Đi Lấy Chồng Có Được Hưởng Thừa Kế?

Dân gian hay có câu: Con gái là con người ta.Việc con gái đi lấy chồng dù gần hay xa thì người để lại tài sản vẫn nghĩ nên để lại cho những đứa chưa có gia đình hoặc con trai trong nhà. Tuy nhiên theo Điều 610 Bộ luật...
error: Content is protected !!