Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Tranh chấp quyền thừa kế tác giả

Tranh chấp thừa kế quyền tác giả, xử lý như thế nào?

Tranh chấp thừa kế quyền tác giả, xử lý như thế nào? được giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự hay Luật Sở hữu trí tuệ. Người thừa kế của người để lại di sản là quyền tác giả cần khai nhận di sản và sở hữu....
Dịch vụ luật sư hàng đầu

Dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu tại Cần Thơ

Dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu uy tín đã được Công ty Luật Long Phan PMT cung cấp cho nhiều tỉnh thành. Quý khách hàng quan tâm đến nội dung dịch vụ, văn phòng luật uy tín, thủ tục nộp đơn, thông tin luật sư và trình tự...
Đăng ký quyền tác giả

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả được tại Cục sở hữu trí tuệ là biện pháp bảo vệ tác phẩm và hạn chế rủi ro về quyền sở hữu của tác giả về tác phẩm của mình. Cần bảo vệ lợi ích của tác giả vì khi bị các hành...
Xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ như thế nào?

Xử Lý Vi Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Như Thế Nào?

Tài sản về trí tuệ có giá trị vô cùng to lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện nay được thực hiện bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và phức tạp khiến cho việc bảo vệ quyền sở...
Quy định về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Đăng Ký Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là gì, đối tượng sở hữu trí tuệ được Nhà nước bảo hộ, có phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ không, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ...
thủ tục đăng ký nhãn hiệu logo

Thủ Tục Đăng Ký Nhãn Hiệu Logo

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp rơi vào các tranh chấp về nhãn hiệu logo. Có nhiều doanh nghiệp bị thua kiện khi có tranh chấp xảy ra, mặc dù trên thực tế doanh nghiệp mình sử dụng nhãn hiệu logo đó trước nhưng bởi vì chủ quan hoặc chưa...
hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Quy Định Về Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Tác Giả

Từ trước đến nay, trong lĩnh vực xuất bản, việc nhượng quyền tác giả diễn ra rất phổ biến, các tác giả khi hoàn thành xong tác phẩm của mình thường không thể tự mình xuất bản mà phải thông qua nhà xuất bản. Do đó, để bảo vệ quyền...
Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả

Xử Lý Hành Vi Xâm Phạm Quyền Tác Giả

Quyền tác giả là quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình. Quyền tác giả cũng được pháp luật bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ nói riêng. Vậy những hành vi như nào được xác định là xâm phạm quyền tác giả và...
dăng ký thương hiệu độc quyền

Thủ Tục Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền, trước khi đăng ký thương hiệu độc quyền cần làm gì, thời gian đăng ký thương hiệu độc quyền, hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền...
bảo hộ bản hộ bản quyền kịch bản phim tác phẩm truyền hình

Thủ Tục Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, cách thức nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả...
error: Content is protected !!