Luật Hợp Đồng

Hợp đồng thế chấp nhà ở

Lưu ý về Hợp đồng thế chấp nhà ở dành cho doanh nghiệp

Lưu ý về Hợp đồng thế chấp nhà ở dành cho doanh nghiệp để tránh việc xảy ra tranh chấp, cũng như tránh việc hợp đồng vô hiệu. Thế chấp là một trong các biện pháp bảo đảm việc thực hiện hợp đồng theo Điều 292 Bộ luật dân sự...
Hợp đồng môi giới thương mại

Hợp Đồng Môi Giới Thương Mại

Hoạt động môi giới thương mại là gì, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại, cách soạn thảo hợp đồng môi giới thương mại...
Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư (công ty) nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia lợi nhuận kinh doanh mà hoặc có thể lập tổ chức kinh tế hoặc...
hợp đồng thi công lắp đặt nhà kho

Các điều khoản trong Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Nhà Kho

Các điều khoản trong Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Nhà Kho là các vấn đề mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng ghi vào hợp đồng. Hiện nay, nhu cầu về chất lượng dịch vụ xây dựng và loại hình xây dựng càng nâng cao để đáp ứng...
Nghĩa vụ thanh toán bắt buộc trong hợp đồng

Vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng

Hợp đồng là một vấn đề phức tạp. Bên cạnh việc chú ý đến nội dung và hình thức thì chúng ta cần chú ý đến việc các hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán và hướng giải quyết trong tranh chấp hợp đồng để bảo vệ quyền và lợi...
Chủ đầu tư không thanh toán tiền cho nhà thầu

Thủ tục khởi kiện chủ đầu tư không thanh toán tiền cho nhà thầu

Khởi kiện chủ đầu tư không thanh toán tiền cho nhà thầu được thực hiện khi một bên trong hợp đồng vi phạm các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết. Tranh chấp về hợp đồng diễn ra rất phổ biến và cần được giải quyết bằng một cơ...
Hợp đồng khi ký kết bằng chữ ký điện tử

Hiệu lực của văn bản được ký bằng chữ ký điện tử

Hiệu lực của văn bản được ký bằng chữ ký điện tử là vấn đề được mọi người quan tâm. Hiện nay, các bên trong giao dịch có khuynh hướng thực hiện việc trao đổi thông tin, ký hợp đồng và lưu trữ thông tin giao dịch dưới dạng điện...
Điều khoản thông tin và phương thức trao đổi thông tin trong hợp đồng

Điều khoản về Thông tin và phương thức trao đổi thông tin trong hợp đồng

Khi tham gia vào các quan hệ hợp đồng các bên thường quan tâm về bảo mật thông tin và các phương thức trao đổi thông tin, vì thế điều khoản về thông tin và phương thức trao đổi thông tin trong hợp đồng như thế nào là vấn đề rất...
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Điều kiện để công ty nước ngoài khởi kiện tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Việt Nam

Công ty nước ngoài khởi kiện tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa tại Việt Nam diễn ra phổ biến do việc một hoặc nhiều bên trong quan hệ hợp đồng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các THỎA THUẬN và cam kết được ghi nhận tại hợp đồng. Do...
Quy định về hợp đồng vay tiền có thế chấp tài sản

Hợp Đồng Cho Vay Tiền Có Thế Chấp

Hợp đồng cho vay tiền có thế chấp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vay sẽ nhận một khoản tiền từ bên cho vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay theo đúng số lượng tiền gốc, phải trả lãi...