Luật Hợp Đồng

Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở

Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở là một trong những mẫu hợp đồng phổ biến nhất trong ngành xây dựng nhằm ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng trước khi tiến hành thi công một công trình cụ thể. Các tranh...
Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là việc các bên tranh chấp thông qua các phương thức, thủ tục thích hợp tiến hành các giải pháp nhằm loại bỏ, giải quyết những mâu thuẫn, xung đột, bất đồng về lợi ích kinh tế nhằm làm rõ quyền, nghĩa...
Khai thác khoáng sản

Điều khoản cơ bản hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Điều khoản cơ bản trong hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản gồm những nội dung gì? Khai thác khoáng sản và việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản hiện nay rất phổ biến và việc giao kết hợp đồng liên quan đến vấn đề này...
toi-loi-dung-chuc-vu-quyen-han-khi-thi-hanh-cong-vu-1.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như thế nào, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như thế nào...
Những điều khoản cơ bản trong hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Những điều khoản cơ bản trong hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án bất động sản

Trong hoạt động kinh doanh dự án bất động sản luôn bị chi phối bởi nhiều yếu tố dẫn đến hoạt động tiến hành các dự án bị trì trệ. Việc chuyển giao lại cho các chủ đầu tư có năng lực tiếp tục thực hiện bằng hoạt động chuyển...
lưu ý về thỏa thuận cho thuê nhà kho dành cho Doanh nghiệp

Lưu ý về thỏa thuận cho thuê nhà kho dành cho Doanh nghiệp

Nhà kho là khu vực rất quan trọng cho các doanh nghiệp khi muốn mở rộng diện tích chứa hàng hóa khi mở rộng kinh doanh, sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần căn cứ vào nhiều yếu tố như nhu cầu kho, ngân sách của doanh nghiệp để lựa...
Thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại

Những điểm cần lưu ý Thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại

Những điểm cần lưu ý Thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại, thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại là một nền tảng cho việc giải quyết tranh chấp bằng hình thức trọng tài quốc tế. Đây là một cơ sở quan trọng trong việc đưa...
Thỏa thuận áp dụng PICC trong hợp đồng thương mại quốc tế

Những lưu ý khi các bên thỏa thuận lựa chọn PICC làm luật áp dụng trong hợp đồng

PICC (Principles of International Commercial Contracts) là tên viết tắt của Bộ nguyên tắc Hợp đồng thương mại quốc tế, được lập nên để tạo ra sự thống nhất phục vụ cho việc điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế và giải quyết các vấn đề phát sinh. PICC...
Nghĩa vụ chuyển giao rủi ro trong hợp đồng thương mại

Nghĩa vụ chuyển giao rủi ro trong hợp đồng thương mại xác định thế nào?

Nghĩa vụ chuyển giao rủi ro trong hợp đồng thương mại có ý nghĩa rất quan trọng đối với các thương nhân mua bán hàng hóa khi thực hiện hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp. Vậy nghĩa vụ chuyển giao rủi ro trong hợp đồng thương mại được xác...
Điều khoản giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Những điều khoản cơ bản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Mua bán hàng hóa là một lĩnh vực sôi nổi trong thương mại quốc tế. Đây cũng là lĩnh vực có nhiều điểm đặc biệt, một số quy định khác so với hợp đồng mua bán trong nước, vì vậy cần cẩn thận khi soạn thảo hợp đồng. Sau đây,...