Luật Hôn Nhân Gia Đình

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ Tục Ly Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài là các bước tiến hành ly hôn giữa một bên là công dân Việt Nam và một bên là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa các bên là người nước ngoài nhưng sinh sống tại...
cung-chuyen-gia-tu-van-ve-nghia-vu-cap-duong-cho-con

Tư Vấn Về Việc Thực Hiện Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Cho Con

Cấp dưỡng nuôi là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành...

Tranh Chấp Về Chia Tài Sản Chung Của Vợ Chồng Trong Thời Kỳ Hôn Nhân

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng thường tạo lập được một khối tài sản chung. Về nguyên tắc, khi hôn nhân còn tồn tại thì tài sản chung cũng vẫn còn tồn tại, chế độ tài sản này chỉ chấm dứt khi hôn nhân chấm dứt về mặt pháp...

Quy Định Pháp Luật Về Điều Kiện Kết Hôn

Theo Khoản 5 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 (Luật HNGĐ 2014), kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Căn cứ Điều 8...
Thủ tục khi khởi kiện ly hôn đơn phương

Quy Định Pháp Luật Về Ly Hôn

  Theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Kết hôn và đi đến hôn nhân một cách hợp pháp...
Thủ tục khi khởi kiện ly hôn đơn phương

Quy Định Về Việc Xử Lý Kết Hôn Trái Pháp Luật

Việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn nêu trên thì bị xem là kết hôn trái pháp luật theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Luật Hôn...
Tổng quan việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Trình Tự Thủ Tục Nhận Nuôi Con Nuôi Có Yếu Tố Nước Ngoài

Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Theo Điều 28 Luật Nuôi con nuôi 2010, các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài gồm: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên...
Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi trong nước

Trình Tự Thủ Tục Nhận Nuôi Con Nuôi Trong Nước

Điều kiện đối với người nhận con nuôi Theo Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2014, người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;  Có điều kiện về sức khỏe,...

Quy Định Pháp Luật Chung Về Nhận Nuôi Con Nuôi

Điều kiện nhận con nuôi Theo Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010, những đối tượng được nhận làm con nuôi bao gồm: – Trẻ em dưới 16 tuổi; – Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Được...

Pháp Luật Về Hôn Nhân Có Yếu Tố Nước Ngoài

Theo Khoản 25 Điều 3 Luật HNGĐ 2014, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình khi: – Có ít nhất một bên là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; – Các bên...