Luật Hành Chính

Pháp luật tố tụng về hành vi vi phạm hoạt động tố tụng hành chính

Xử Lý Đối Với Hành Vi Vi Phạm Hoạt Động Tố Tụng Hành Chính

Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính được thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan....
Giải quyết tranh chấp hành chính bằng khiếu nại

Giải quyết tranh chấp hành chính bằng khiếu nại

Tranh chấp hành chính là tranh chấp phát sinh giữa một bên cụ thể là cơ quan hành chính và bên kia là các cá nhân hoặc doanh nghiệp. Đặc trưng trong tranh chấp này là cơ quan hành chính nắm giữ và thực hiện quyền lực nhà nước (quyền...
Thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính

Thời Hiệu Trong Vụ Án Hành Chính Và Vụ Án Hình Sự

Thời hiệu trong vụ án hành chính và hình sự là thời hạn mà người bị thiệt hại được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích bị xâm phạm. Trường hợp mà hết thời hiệu giải quyết thì người bị thiệt hạ không...

Thủ tục thẩm định, định giá tài sản trong tố tụng hành chính

Thẩm định tài sản, định giá tài sản là cơ sở để Tòa án xác định giá trị tài sản tranh chấp trong vụ án hành chính. Vậy thủ tục thẩm định giá tài sản và định giá tài sản sẽ được tiến hành như thế nào, bài viết dưới...
Không đủ tuổi lái xe bị xử phạt bao nhiêu?

Chưa Đủ Tuổi Lái Xe Bị Phạt Bao Nhiêu?

Hiện nay, việc nhiều thiếu niên điều khiển các phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi lái xe nếu bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Việc xử lý với mức phạt như thế nào sẽ được...

Tư vấn luật hành chính

TƯ VẤN LUẬT HÀNH CHÍNH qua số điện thoại tổng đài 1900636387 của Chuyên Tư Vấn Luật là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn nhằm góp phần bảo vệ triệt để quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng trong quan hệ với cơ quan quản...
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con bao gồm hai thủ tục hành chính là thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục nhận cha, mẹ, con. Đây là hai thủ tục khác nhau tuy nhiên hai thủ tục này có thể được kết...

Chi phí nhờ luật sư tranh tụng trong vụ án hành chính

Tranh chấp hành chính là tranh chấp phát sinh giữa một bên là cơ quan hành chính và bên kia là các cá nhân hoặc tổ chức. Đặc trưng trong tranh chấp này là cơ quan hành chính nắm giữ và thực hiện quyền lực nhà nước và có quyền...

Khởi kiện quyết định hành chính trong trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Đối với lĩnh vực bảo hiểm...

Yêu cầu hủy quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vi phạm hành chính là chủ yếu. Khi nhận thấy quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng hoặc không hợp lý, người bị cho rằng vi phạm hành chính liên quan đến môi trường có quyền yêu cầu...