Luật Hành Chính

Quy định về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Tố Tụng Hành Chính

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án hành chính được áp dụng trên cơ sở yêu cầu của đương sự, người đại diện của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án trong trường hợp do tình thế cấp thiết để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách...
Trẻ em bị xử lý vi phạm hành chính về tội gây rối công cộng

Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Đối Với Người Chưa Thành Niên

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính (khoản...
Pháp luật tố tụng hành chính về thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính

Xác Định Thẩm Quyền Giải Quyết Vụ Án Hành Chính Trong Trường Hợp Vừa Khiếu Nại Vừa Khởi Kiện

Căn cứ Điều 33 Luật tố tụng hành chính 2015, thẩm quyền được xác định trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện được giải quyết như sau: Trường hợp 1: Một người khởi kiện Tòa án yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan...
Khiếu nại và tố cáo

Sự Khác Biệt Giữa Khiếu Nại Và Tố Cáo

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định: “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành...
pháp luật về xác đinh chứng cứ trong vụ án hành chính

Xác Định Chứng Cứ Trong Vụ Án Hành Chính

Chứng cứ trong vụ án hành chính là những gì có thật được đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Luật này quy...

Quy Định Pháp Luật Tổng Quan Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi...
quy định pháp luật về đình chỉ vụ án hành chính

Các Trường Hợp Đình Chỉ Giải Quyết Vụ Án Hành Chính

I. Đình chỉ xét xử sơ thẩm vụ án Hành chính 1.Căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án a. Người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế; cơ quan, tổ chức đã giải thể hoặc tuyên bố phá sản...
Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại

Các Quyết Định, Hành Vi Bị Khiếu Nại Trong Tố Tụng Dân Sự

Trong quá trình hoạt động tố tụng, vì lý do nào đó, quyền và lợi ích của các chủ thể bị xâm phạm. Quyền khiếu nại là quyền cơ bản cá nhân, cơ quan, tổ chức được trình bày với cơ quan nhà nước về việc mình cho là không...