Luật Doanh Nghiệp

Luật sư giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh là vấn đề được quan tâm khi gặp phải hành vi vi phạm quy định của pháp luật, Quý khách hàng muốn khiếu nại vụ việc để bảo vệ quyền lợi của mình. Để giải quyết vấn đề trên, Luật sư...
Thuế thu nhập cá nhân

Chuyển nhượng cổ phần có phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Chuyển nhượng cổ phần có phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thủ tục nộp thuế chuyển nhượng cổ phần ra sao, kê khai thuế thu nhập cá nhân từ việc này ra sao,.. là  vấn đề mà nhiều người đang quan tâm. Do đó, để tìm hiểu rõ vấn...
Điều kiện đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài là vấn đề được quan tâm đối với công ty nước ngoài muốn thực hiện tiếp cận thị trường đầu tư tại Việt Nam. Điều kiện đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư...
Nơi nộp hồ sơ mua lại công ty TNHH một thành viên

Thủ tục mua lại công ty TNHH một thành viên 2023 

Thủ tục mua lại công ty TNHH một thành viên 2023 là quy định pháp luật tạo không gian cho các nhà đầu tư thực hiện hoạt động kinh doanh. Những nhà đầu tư có hiểu biết về quy định pháp luật sẽ tạo thuận lợi trong hoạt động sản...
Mua lại cổ phần

Thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty là việc công ty mua lại cổ phần từ chính công ty từ những cổ đông trong công ty. Đây là một trong những vấn đề pháp lý của công ty cổ phần được nhiều cá nhân, tổ...
Quy định giảm vốn điều lệ công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2020

Luật sư tư vấn giảm vốn điều lệ cho Công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần là một hoạt động của công ty cổ phần. Thủ tục này chỉ được thực hiện trong một số trường hợp nhất định khi đáp ứng điểu kiện luật định. Không nắm được trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động giảm vốn...
Đăng ký thay đổi trụ sở chính công ty

Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty

Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty là việc mà các công được thực hiện khi trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đôi khi thay đổi các địa điểm kinh doanh mới. Do đó việc đăng ký thay đổi trụ sở chính của công...
Hợp đồng vận tải hàng hóa

Giải quyết tranh chấp hợp đồng vận tải hàng hóa

Tranh chấp hợp đồng vận tải hàng hóa là một trong các loại tranh chấp kinh doanh, thương mại có mức độ phổ biến và rủi ro cao, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng hải hay mua bán hàng hóa quốc tế. Vận chuyển hàng hóa hiện nay đóng...
Hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty.

Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty

Tranh chấp giữa các thành viên trong công ty là vấn đề tương đối phổ biến trong nội bộ các công ty hiện nay. Đặc biệt là đây là một vấn đề còn nhiều vướng mắc khi việc xác định loại tranh chấp và cơ quan có thẩm quyền giải...
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là hình thức giải quyết tranh chấp dựa trên Luật Trọng tài thương mại 2010. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều trường hợp do không hiểu rõ quá trình giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại mà dẫn đến...
error: Content is protected !!