Luật Doanh Nghiệp

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính

Thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính

Thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính thu hút khá nhiều sự quan tâm của Quý bạn đọc khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng mở rộng do đó mà nhu cầu về vốn là...
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tài chính

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tài Chính

Thủ tục hành lập công ty tài chính đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm bởi công ty tài chính đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của quốc gia. Đây là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng sử dụng các...
Hướng dẫn thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mục đích của việc sáp nhập là chuyển tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp từ công ty bị sát nhập sang công ty sát...
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Có Vốn Nước Ngoài

Chính sách pháp luật hiện này đang khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào thị trường Việt Nam. Khi Luật Đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua đã mở đường cho dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Từ đây, các nhà đầu...
Hướng dẫn thành lập công ty giáo dục theo luật định

Thủ tục thành lập công ty giáo dục

Thủ tục thành lập công ty giáo dục được quy định theo Luật Doanh nghiệp hiện hành. Nhà nước quy định chặc chẽ vấn đề này nhằm tạo nên một nền tảng vững chắc cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục của quốc gia. Thông qua bài tư vấn...
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Bảo Vệ

Ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập cũng như các hàng quán đặc biệt ở các thành phố lớn thì nhu cầu thuê người làm bảo vệ rất nhiều. Với nhu cầu thị trường như vậy nhiều công ty chuyên về dịch vụ bảo vệ đã mọc...
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty vận tải du lịch

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Du Lịch

Nước ta có rất nhiều danh lam, thắng cảnh tự nhiên thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài yếu tố tự nhiên, sự đầu tư về cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục đích du lịch cũng được chủ đầu tư rất quan tâm. Nhờ vậy...
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty sản xuất thực phẩm

Thủ tục thành lập công ty sản xuất thực phẩm

Trình tự, thủ tục thành lập công ty sản xuất thực phẩm được cơ quan nhà nước quy định trong Luật Doanh nghiệp. Thông qua bài tư vấn sau, chúng tôi sẽ làm cũng cấp cho Quý bạn đọc các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục này....
doanh nghiệp chậm trả lương

Doanh Nghiệp Chậm Trả Lương Có Phải Trả Thêm Lãi Suất Hay Không?

Hiện nay tình trạng người lao động không được nhận lương đúng hạn diễn ra rất phổ biến. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp lên nhu cầu cuộc sống của cá nhân của họ từ đó quyền lợi không được đảm bảo. Vậy việc người sử dụng lao động...

Doanh Nghiệp Phải Đóng Thuế Gì?

Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Theo đó, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và trong xuyên suốt quá trình hoạt động, thuế là một nghĩa vụ quan trọng mà doanh nghiệp phải đáp ứng....
error: Content is protected !!