Luật Doanh Nghiệp

Chi nhánh ký hợp đồng thì kiện ở nơi đặt chi nhánh hay trụ sở?

Chi Nhánh Ký Hợp Đồng Thì Kiện Ở Nơi Đặt Chi Nhánh Hay Trụ Sở?

Công việc kinh doanh ngày càng phát triển nên các doanh nghiệp thường muốn mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động. Lúc này, doanh nghiệp sẽ mở thêm chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là Chi nhánh không có tư cách pháp...

Trách Nhiệm Người Quản Lý Khi Gây Ra Thiệt Hại Cho Doanh Nghiệp

Người quản lý của công ty TNHH 2 thành viên và công ty Cổ phần bao gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám...

Tổng Quan Pháp Luật Về Thủ Tục Tố Tụng Trọng Tài

Hiện nay, trình tự thủ tục khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được quy định cụ thể tại Luật Trọng tài thương mại Việt Nam 2010. Khi đã có đủ các điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thì các bên thực hiện...

Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Pháp Nhân Thương Mại

Thế nào là pháp nhân thương mại ? Bộ luật hình sự 2015 (BLHS 2015) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2018. Tại văn bản này ghi nhận nhiều quan điểm mới trong lĩnh vực hình sự....

Pháp Luật Thi Hành Án Quyết Định Về Phá Sản

Pháp luật về phá sản nhằm bảo vệ các quyền về tài sản của các chủ nợ, khi doanh nghiệp mắc nợ không trả được nợ cho các chủ nợ thì chủ nợ có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp để bán toàn bộ tài...

Quy Định Pháp Luật Về Pháp Nhân

Khái niệm pháp nhân Pháp nhân là một loại chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, bên cạnh chủ thể là cá nhân. Pháp luật dân sự không nêu ra định nghĩa pháp nhân là gì mà chỉ quy định một tổ chức là pháp nhân khi đáp...

Thủ Tục Yêu Cầu Hủy Phán Quyết Trọng Tài Thương Mại

Cơ sở để hủy phán quyết trọng tài Theo Điều 68 Luật trọng tài thương mại 2010 (LTTTM) thì căn cứ để yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là khi: a. Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu; Người xác lập thoả thuận...

Thủ Tục Yêu Cầu Thỏa Thuận Trọng Tài Vô Hiệu

Cở sở thỏa thuận trọng tài vô hiệu Để có thể giải quyết tranh chấp về thỏa thuận trọng tài, điều kiện tiên quyết là phải có thỏa thuận của các bên. Thỏa thuận trọng tài có thể lập trước hoặc sau khi phát sinh các tranh chấp, có thể...
các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Các Nguyên Tắc Giải Quyết Tranh Chấp Bằng Trọng Tài

“Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của pháp luật” (theo Khoản 1 Điều 3 Luật trọng tài thương mại 2010). Theo đó, giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại...

Quy Định Pháp Luật Về Thỏa Thuận Trọng Tài

Thỏa thuận trọng tài là gì? Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật trọng tài thương mại 2010 thì: “Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh”. Theo đó,...
error: Content is protected !!