Luật Doanh Nghiệp

Điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên?

Họp hội đồng thành viên là hoạt động của công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên. Cuộc họp sẽ được tiến hành khi có đủ số thành viên dự họp. Cũng giống như cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần và công...

Thủ tục mua lại công ty TNHH MTV

Thủ tục mua lại công ty TNHH MTV là trường hợp muốn thực hiện thủ tục mua, bán, chuyển nhượng công ty TNHH MTV. Để giải đáp vấn đề trên, Luật sư tới từ Chuyên Tư Vấn Luật xin gửi đến bài viết về điều kiện chuyển nhượng công ty...

Quy định về vốn điều lệ khi đăng ký giấy phép kinh doanh

Vốn điều lệ khi đăng ký giấy phép kinh doanh là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp vốn hoặc cam kết góp vốn hoặc tổng mệnh giá cổ phần khi thành lập công ty, doanh nghiệp. Để giải đáp thắc mắc về vấn đề trên,...

Trách nhiệm công khai thông tin bất động sản khi kinh doanh bất động sản

Trách nhiệm công khai thông tin bất động sản khi kinh doanh bất động sản là một trong những điều bắt buộc theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014. Bởi vì bất động sản là một tài sản đặc biệt, có giá trị lớn và gắn...
Xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty như thế nào?

Xử Lý Hóa Đơn Khi Thay Đổi Tên Công Ty

Xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty như thế nào, xử lý hóa đơn khi không làm thay đổi nơi quản lý thuế trực tiếp, thay đổi tên công ty làm thay đổi nơi quản lý thuế, thủ tục hủy hóa đơn...

Có phải công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản?

Có phải công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản? Việc không nắm rõ các hợp đồng nào thuộc loại bắt buộc phải công chứng chứng thực sẽ dẫn đến tình trạng hợp đồng kinh doanh bất động sản bị vô hiệu, không có giá trị pháp lý. Bài viết...

Quy Trình Thành Lập Doanh Nghiệp Bảo Hiểm

Quy trình thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hiểm...

Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng

Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được đặt ra khi bên bán vi phạm nghĩa vụ giao hàng hóa của mình. Nghĩa vụ giao hàng hóa phù hợp là nghĩa vụ cơ bản trong hợp đồng mua bán, cụ thể bên bán giao hàng...

Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần

Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần là một biện pháp chế tài được quy định trong Luật Thương mại 2005. Nhìn chung, hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần là một phần của...

Thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài có được lập sau khi xảy ra tranh chấp

Thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài có được lập sau khi xảy ra tranh chấp là vấn đề mà người có nhu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đang quan tâm. Theo đó, điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là gì và thời...
error: Content is protected !!