Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ luật sư giải quyết hợp đồng tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp hiện nay đang rất được các doanh nghiệp quan tâm. Mỗi doanh nghiệp cần có đội ngũ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra. Thông qua bài viết dưới...
Hủy nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cần xem xét theo Luật Doanh nghiệp 2020 quy định. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua phải khi nhận được biểu quyết tán thành của các cổ đông tham gia dự họp. Để xác định...
Điều kiện chi trả cổ tức

Điều kiện chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần

Điều kiện chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần phụ thuộc vào điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Trong bài viết sau, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ tư vấn về quy định của pháp luật đối với điều kiện chi trả cổ tức...
Thời hạn thông báo trả cổ tức

Thời hạn thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông

Thời hạn thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông được quy định vào thời điểm trước khi thực hiện việc trả cổ tức. Thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông công ty phải đảm bảo được các quy định về hình thức,...
Thông báo về việc sửa điều lệ

Sửa điều lệ công ty có phải thông báo với cơ quan đăng ký hay không?

Sửa điều lệ công ty có phải thông báo với cơ quan đăng ký hay không? Là một câu hỏi pháp lý nhận được nhiều sự quan tâm. Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ cung cấp các quy định về: thủ tục sửa đổi điều lệ, chủ thể có quyền,...
Quyền quản lý con dấu

Ai có quyền quản lý con dấu của doanh nghiệp?

Ai có quyền quản lý con dấu của doanh nghiệp? Là thắc mắc về chủ thể quản lý con dấu của doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Trong bài viết sau Chuyên Tư Vấn Luật sẽ trình bày về quy định về quản lý con dấu, chủ thể có...
Xử lý hành vi sáp nhập doanh nghiệp

Xử lý hành vi sáp nhập doanh nghiệp bị cấm theo Luật cạnh tranh

Xử lý hành vi sáp nhập doanh nghiệp bị cấm theo Luật cạnh tranh đã được quy định cụ thể tại Nghị định về xử phạt vi phạm cạnh tranh. Trong bài viết sau Chuyên Tư Vấn Luật  sẽ trình bày về các hành vi sáp nhập bị cấm, quy...
Dịch vụ soạn thảo biểu mẫu

Dịch vụ soạn thảo biểu mẫu trong quản trị doanh nghiệp

Soạn thảo biểu mẫu trong quản trị doanh nghiệp là việc quan trọng dành cho doanh nghiệp, việc soạn thảo cần đáp ứng các điều kiện về pháp luật quy định, nhằm quản lý hồ sơ thông tin và  tránh trường hợp tranh chấp trong lao động thông qua hình...
Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp là thủ tục phát sinh khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các trường hợp phải thực hiện đăng ký thay đổi thông tin được hướng dẫn cụ thể trong pháp...
Thay đổi thông tin Cổ đông sáng lập

Dịch vụ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập cho Công ty cổ phần

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập cho Công ty cổ phần là hoạt động diễn ra ngày càng phổ biến. Việc cổ đông sáng lập không còn đủ khả năng góp vốn gây ra nguy cơ lớn đối với công ty Cổ phần vì vậy để duy trì...
error: Content is protected !!