Luật Doanh Nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Chuyển nhượng cổ phần có phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Chuyển nhượng cổ phần có phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thủ tục nộp thuế chuyển nhượng cổ phần ra sao, kê khai thuế thu nhập cá nhân từ việc này ra sao,.. là  vấn đề mà nhiều người đang quan tâm. Do đó, để tìm hiểu rõ vấn...
Điều kiện đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài là vấn đề được quan tâm đối với công ty nước ngoài muốn thực hiện tiếp cận thị trường đầu tư tại Việt Nam. Điều kiện đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư...
Nơi nộp hồ sơ mua lại công ty TNHH một thành viên

Thủ tục mua lại công ty TNHH một thành viên 2023 

Thủ tục mua lại công ty TNHH một thành viên 2023 là quy định pháp luật tạo không gian cho các nhà đầu tư thực hiện hoạt động kinh doanh. Những nhà đầu tư có hiểu biết về quy định pháp luật sẽ tạo thuận lợi trong hoạt động sản...
Thuế doanh nghiệp được miễn

Các loại thuế doanh nghiệp được miễn nộp trong năm 2023?

Các loại thuế doanh nghiệp được miễn nộp trong năm 2023 là những nghĩa vụ tài chính mà doanh nghiệp không phải thực hiện khi tiến hành các hoạt động kinh doanh. Hiện nay, căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà nước đã có những chính sách riêng về...

Các lưu ý về con dấu của doanh nghiệp năm 2023

Cùng với việc Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, hàng loạt các quy định về doanh nghiệp, trong đó có việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp đều có sự thay đổi. Để giúp cho Quý doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp...
Mua lại cổ phần

Thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty là việc công ty mua lại cổ phần từ chính công ty từ những cổ đông trong công ty. Đây là một trong những vấn đề pháp lý của công ty cổ phần được nhiều cá nhân, tổ...
Hợp nhất sáp nhập

Các loại doanh nghiệp không thể hợp nhất sáp nhập

Hợp nhất sáp nhập là vấn đề mà các doanh nghiệp luôn quan tâm trong quá trình hoạt động kinh doanh. Hiện nay, nhiều công ty muốn tổ chức lại công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để có hướng phát triển phù hợp với mục tiêu kinh doanh...
Quy định giảm vốn điều lệ công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2020

Luật sư tư vấn giảm vốn điều lệ cho Công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần là một hoạt động của công ty cổ phần. Thủ tục này chỉ được thực hiện trong một số trường hợp nhất định khi đáp ứng điểu kiện luật định. Không nắm được trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động giảm vốn...
Đăng ký thay đổi trụ sở chính công ty

Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty

Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty là việc mà các công được thực hiện khi trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đôi khi thay đổi các địa điểm kinh doanh mới. Do đó việc đăng ký thay đổi trụ sở chính của công...
Hợp đồng vận tải hàng hóa

Giải quyết tranh chấp hợp đồng vận tải hàng hóa

Tranh chấp hợp đồng vận tải hàng hóa là một trong các loại tranh chấp kinh doanh, thương mại có mức độ phổ biến và rủi ro cao, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng hải hay mua bán hàng hóa quốc tế. Vận chuyển hàng hóa hiện nay đóng...