Hiện nay, trong quá trình làm việc, việc người lao động tự ý nghỉ việc diễn ra phổ biến, chủ yếu vì lý do lương bổng, trợ cấp, thậm chí bị ngược đãi, đặc biệt là sau dịp Tết Nguyên đán, người lao động khi về quê ăn tết xong đã nghỉ việc rất nhiều, khiến cho người sử dụng lao động gặp khó khăn rất nhiều khi phải ổn định nhân sự để tiến hành sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động nghỉ việc mà chưa đến kỳ lãnh lương thì việc người lao động tự ý nghỉ việc có được trả lương không?

Trả lương không khi người lao động tự ý nghỉ việc?

Có được trả lương khi tự ý nghỉ việc?

Tự ý nghỉ việc là gì?

Tự ý nghỉ việc theo pháp luật quy định được hiểu là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định của pháp luật, cụ thể là không thuộc các trường hợp được phép đơn phương được quy định tại Điều 37 và Điều 41 Luật lao động 2012, đó là:

Một, đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng nhưng không có thông báo trước;

Hai, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng vi phạm thời hạn báo trước.

Trách nhiệm người lao động khi tự ý nghỉ việc?

Trách nhiệm của người lao động khi tự ý nghỉ việc, căn cứ vào Điều 43 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

Một, không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Hai, nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Ba, phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật lao động 2012.

Có phải trả lương cho người lao động không khi họ tự ý nghỉ việc?

Theo quy định tại Điều 41 Bộ luật lao động 2012, khi người lao động tự ý nghỉ việc hay đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì họ vẫn được nhận lương sau khi đã bồi thường, hoàn trả những chi phí hợp lý mà người lao động phải chi trả cho người sử dụng lao động do tự ý nghỉ việc.

Người lao động vẫn được trả lương những ngày đã làm khi tự ý nghỉ việc

Vẫn phải trả lương khi người lao động tự ý nghỉ việc

Người lao động vẫn được trả lương cho những ngày, thời gian đã làm trước đó mà người lao động chưa nhận hoặc người sử dụng lao động chưa trả. Phần lương còn lại sau khi đã trừ vào chi phí, tiền bồi thường, chi phí đào theo quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung liên quan về việc “Tự ý nghỉ việc có được trả lương không?”. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần hỗ trợ pháp lý, xin vui lòng liên hệ Luật sư Phan Mạnh Thăng qua hotline 0908 748 368 để được tư vấn miễn phí.

  Hotline: 1900.63.63.87