Luật Lao Động

Trường hợp nào được xem là thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Doanh nghiệp

Trường hợp nào được xem là thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Doanh nghiệp được quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn. Thay đổi cơ cấu, công nghệ của người sử dụng lao động (NSDLĐ) dẫn đến việc cần phải cắt giảm, thay đổi cơ cấu nhân sự. Điều này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được cách thức giải quyết khi gặp trường hợp này.

Các trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ

Các trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ

Các trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động 2019, những trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ bao gồm:

  • Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động.
  • Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.
  • Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

Nghĩa vụ của NSDLĐ trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ

  • Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 Bộ luật Lao động 2019; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
  • Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Lao động 2019.

>> Xem thêm: Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu của tổ chức.

Xây dựng phương án sử dụng lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 44 Bộ luật Lao động 2019 thì phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

  • Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian.
  • Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu.
  • Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động.
  • Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, NSDLĐ phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Phương án sử dụng lao động

Phương án sử dụng lao động

Trách nhiệm bồi thường của NSDLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ

Trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 thì trường hợp NSDLĐ cho người lao động (NLĐ) thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ không thuộc các trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc.

Trợ cấp mất việc làm

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Lao động 2019 NSDLĐ trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm trong trường hợp NSDLĐ cho NLĐ thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ; cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

NLĐ được hưởng trợ cấp mất việc làm khi thay đổi cơ cấu, công nghệ

NLĐ được hưởng trợ cấp mất việc làm khi thay đổi cơ cấu, công nghệ

Trên đây là bài viết hướng dẫn quý khách hàng về Trường hợp nào được xem là thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Doanh nghiệp. Nếu quý khách đọc có thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hay cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hãy liên hệ ngay cho TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG của chúng tôi qua hotline 1900.6363.87 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

4.7 (18 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết