Trình tự, thủ tục, điều kiện tổ chức hội nghị người lao động là một trong những hoạt động không thể thiếu trong quá trình hoạt động của một công ty, tổ chức kinh doanh. Hội nghị này nhằm giúp cho người lao động có thể được tham gia ý kiến, được quyết định về một số vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của họ. Bài viết sau đây sẽ nói chi tiết hơn về vấn đề trên.

to chuc hoi nghi nguoi lao dong
Hội nghị người lao động

Hội nghi người lao động được pháp luật quy định như thế nào?

 • Theo quy định của pháp luật thì Hội nghị người lao động chính là Hội nghị do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện
 • Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động;
 • Tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

Điều kiện, nguyên tắc tổ chức hội nghị người lao động

Căn cứ theo Điều 14 Nghị định Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định thì điều kiện tổ chức hội nghị người lao động như sau:

 • Doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải tổ chức hội nghị người lao động.
 • Hội nghị người lao động được tổ chức 12 tháng một lần.
 • Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể đối với doanh nghiệp có dưới 100 lao động, theo hình thức hội nghị đại biểu đối với doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên.
to chuc cong doan Vien Nam
Công đoàn Việt Nam

Về nguyên tắc tổ chức:

 • Hội nghị người lao động được tổ chức hàng năm. Trường hợp cần thiết người sử dụng lao động hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) đề xuất tổ chức Hội nghị người lao động bất thường.
 • Hội nghị người lao động được thừa nhận là hợp lệ khi có sự tham dự của trên 2/3 tổng số đại biểu được người sử dụng lao động và Ban Chấp hành CĐCS quyết định triệu tập.
 • Nghị quyết của Hội nghị người lao động chỉ có giá trị khi có trên 50% tổng số đại biểu chính thức dự Hội nghị biểu quyết tán thành.

Trình tự tổ chức hội nghị người lao động

Hội nghị người lao động cấp công ty

Sau phần Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Hội nghị người lao động cấp công ty sẽ được tổ chức theo nội dung, trình tự sau:

to chuc hoi nghi cong doan tai doanh nghiep
Hội nghị người lao động cấp công ty
 • Bước 1: Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị bao gồm: Người sử dụng lao động, Chủ tịch Công đoàn công ty; thành viên khác (do Hội nghị quyết định bằng hình thức biểu quyết), Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm chủ trì Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch dự kiến thư ký và lấy biểu quyết Hội nghị. Thư ký Hội nghị có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo nghị quyết của Hội nghị.

 • Bước 2: Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Hội nghị, báo cáo của Người sử dụng lao động, của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (Ban chấp hành công đoàn) và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân về kết quả hoạt động dự kiến chương trình hoạt động (nếu có).
 • Bước 3: Bầu bổ sung hoặc theo nhiệm kỳ Ban TTND (đối với doanh nghiệp Nhà nước).
 • Bước 4: Trình bày dự thảo các nội quy, quy chế, TƯLĐTT của công ty (nếu có).
 • Bước 5: Đại biểu thảo luận cũng như trả lời các chất vấn, kiến nghị của đại biểu
 • Bước 6: Thông qua các nội quy, quy chế, TƯLĐTT của công ty. Ký kết TƯLĐTT mới hoặc ký sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT (nếu có và đủ điều kiện).
 • Bước 7:  Bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ.
 • Bước 8: Khen thưởng, phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua.
 • Bước 9: Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị NLĐ.

Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất

Bước 1: Trưởng phòng, ban, quản lý phân xưởng, đội, tổ trưởng sản xuất sẽ báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm trước và các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm kế hoạch của công ty.
Bước 2: Chủ tịch Công đoàn bộ phận hoặc Tổ trưởng Công đoàn sẽ báo cáo kết quả việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong phạm vi phòng ban, phân xưởng, tổ, đội như:

 • Tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nội quy, quy chế của doanh nghiệp và các kiến nghị của người lao động;
 • Trình bày dự thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT, nội quy, quy chế của công ty (nếu có).

Bước 3: Người lao động thảo luận về các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; đề xuất những sáng kiến, kiến nghị cải thiện điều kiện làm việc; nêu những kiến nghị với người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn công ty; thảo luận nội dung dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT, các nội quy, quy chế công ty (nếu có).

Bước 4: Bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động công ty theo số lượng được phân bổ (nếu có).

Trên đây là bài viết về trình tự thủ tục điều kiện tổ chức hội nghị người lao động. Trường hợp Quý bạn đọc có thắc mắc cũng như có nhu cầu tư vấn lao động hoặc các vấn về pháp lý  khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo HOTLINE 1900.63.63.87 để được Luật sư Phan Mạnh Thăng tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn./.

  Hotline: 1900.63.63.87