Trước khi ký kết hợp đồng lao động, pháp luật cho phép người sử dụng lao động và người lao động được giao kết hợp đồng thử việc. Tuy vậy, phạm vi và nội dung của hợp đồng thử việc phải phù hợp với quy định của pháp luật về loại hợp đồng này. Một vấn đề đặc biệt được quan tâm khi ký kết hợp đồng thử việc chính là việc chủ thể của hợp đồng này có phải tham gia bảo hiểm hay không?

Quy định về đóng bảo hiểm đối với hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm?

Quy định về hợp đồng thử việc

Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 về thử việc thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc; nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Như vậy có thể thấy, hợp đồng thử việc chính là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ các bên trong thời gian thử việc.

Cũng theo quy định tại Điều này thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Như vậy, người sử dụng lao động và người lao động chỉ có thể thỏa thuận về việc làm thử nếu người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Nội dung của hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc bao gồm các nội dung sau:

  • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp;
  • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng mình nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
  • Công việc và địa điểm làm việc;
  • Thời hạn của hợp đồng lao động;
  • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
  • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Thời gian thử việc được quy định cụ thể tại Điều 27 Bộ luật Lao động như sau:

  • Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
  • Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyển nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
  • Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Thời gian thử việc tối đa 01 hoặc 02 tháng theo quy định trên.

Hợp đồng thử việc có cần phải đóng bảo hiểm không?

Từ nội dung của hợp đồng thử việc được đề cập ở trên ta nhận thấy rằng, hợp đồng thử việc chưa phải là hợp đồng lao động. Trong khi đó, theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là những người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên.

Ký hợp đồng thử việc không đóng bảo hiểm xã hội

Không phải đóng bảo hiểm khi ký kết hợp đồng thử việc

Thêm vào đó, tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012, nội dung của hợp đồng thử việc so với hợp đồng lao động không có các nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Khi ký hợp đồng thử việc người sử dụng lao động không phải thỏa thuận các nội dung về bảo hiểm xã hội trên hợp đồng, nghĩa là việc tham gia hợp đồng thử việc thì không cần phải đóng bảo hiểm. 

Tóm lại, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động ký hợp đồng thử việc thì thời gian thử việc không được tính tham gia bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH có một trường hợp đặc biệt mà người sử dụng lao động và người lao động vẫn có thể phải đóng BHXH cho thời gian thử việc. Cụ thể đó là trường hợp người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động theo hướng dẫn tại Công văn này.

Trên đây là những phân tích của chúng tôi về vấn đề “Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm hay không?”. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn về các vấn đề pháp lý hãy liên hệ tới Luật sư Phan Mạnh Thăng qua hotline 0908 748 368 để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

  Hotline: 1900.63.63.87