Hợp đồng có thời hạn được ký kết làm phát sinh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Việc ký kết hợp đồng được thực hiện tuân thủ theo quy định pháp luật lao động hiện hành dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động có thời hạn theo quy định của pháp luật lao động
Quy định về hợp đồng lao động có thời hạn

Khái niệm

Hợp đồng lao động có thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoản thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Khi hợp đồng lao động có thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết thì hợp đồng xác định thời hạn sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Nội dung của hợp đồng

Một hợp đồng lao động có thời hạn phải có nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

 1. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 3. Công việc và địa điểm làm việc;
 4. Thời hạn của hợp đồng lao động;
 5. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 6. Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 9. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 10. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Chấm dứt hợp đồng khi nào?

Hợp đồng lao động có thời hạn bị chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây, được quy định tại Điều 36 Bộ luật lao động 2012 như sau:

 1. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 36 BLLĐ 2012, theo đó thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động được xác định là thời điểm các bên xác định trong biên bản thỏa thuận
 2. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Hợp đồng lao động có thời hạn chấm dứt khi nào?
Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn

Tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau: khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 thì người lao động có quyền đơn phương hợp đồng có thời hạn, và phải báo trước ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng và ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

 • Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
 • Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.
 • Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng khi người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật lao động.
 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng khi người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.
 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Hợp đồng có thời hạn là gì?”. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn pháp luật miễn phí, xin vui lòng liên hệ đến Luật sư Phan Mạnh Thăng qua hotline bên dưới để được hướng dẫn cụ thể hơn.

  Hotline: 1900.63.63.87