Luật Lao Động

Doanh nghiệp có được kỷ luật lao động bằng cách phạt tiền

Doanh nghiệp có được kỷ luật lao động bằng cách phạt tiền là thắc mắc về việc công ty có được áp dụng hình thức phạt tiền, trừ lương khi nhân viên vi phạm nội quy công ty. Trong quá trình kinh doanh, việc duy trì sự tuân thủ nội quy lao động giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và ổn định. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân thủ quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề trên, mời bạn đọc tham khảo.

Phạt tiền nhân viên khi vi phạm nội quy công ty

Phạt tiền nhân viên khi vi phạm nội quy công ty

Quy định của pháp luật lao động về kỷ luật lao động

Các hình thức kỷ luật lao động

Pháp luật về lao động quy định các hình thức kỷ luật lao đồng gồm:

 1. Khiển trách: đây là hình thức kỷ luật nhẹ nhất khi người lao động vi phạm nội quy doanh nghiệp;
 2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng: tuỳ thuộc vào tính chất của hành vi vi phạm nội quy mà người lao động bị áp dụng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương thường xuyên so với thời hạn được các bên thỏa thuận;
 3. Cách chức: hình thức này được áp dụng đối với người lao động có giữ chức vụ;
 4. Sa thải: đây là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất, được áp dụng khi người lao động thuộc trường hợp quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019.

Cơ sở pháp lý: Điều 124 Bộ luật Lao động 2019.

Nguyên tắc kỷ luật lao động

Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc kỷ luật lao động được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019, như sau:

Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

 • Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
 • Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;
 • Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;
 • Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản

Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

 • Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
 • Đang bị tạm giữ, tạm giam;
 • Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;
 • Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Theo đó, người sử dụng lao động khi xử lý kỷ luật lao động phải tuân thủ các nguyên tắc nêu trên để đảm bảo việc kỷ luật lao động hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật.

Có được phạt tiền khi nhân viên vi phạm nội quy công ty không?

Với mục đích đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, pháp luật về lao động có quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động như sau:

 1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động;
 2. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;
 3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Theo đó, người sử dụng lao động không có được kỷ luật lao động bằng cách phạt tiền hay trừ lương khi nhân viên vi phạm nội quy của công ty.

Cơ sở pháp lý: Điều 127 Bộ luật Lao động 2019.

Mức xử phạt đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về xử lý kỷ luật lao động

Như đã nêu trên, hành vi phạt tiền là hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động, đây là hành vi vi phạm pháp luật về lao động. Cho nên, căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2, điểm b, c, d, đ khoản 3 và điểm a, đ khoản 4 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đối với người sử dụng lao động có hành hành vi phạm về xử lý kỷ luật lao động sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự; thủ tục; thời hiệu theo quy định của pháp luật;

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

 • Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;
 • Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định;
 • Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động;
 • Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động.

Biện pháp khắc phục hậu quả

 • Buộc người sử dụng lao động nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động tương ứng với những ngày nghỉ việc khi người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải thuộc hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2, điểm c khoản 3 Điều này;
 • Buộc người sử dụng lao động trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động vi phạm quy định về xử lý kỷ luật lao động là cá nhân thì có thể bị phạt tiền lên đến 40.000.000 đồng và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Còn đối với tổ chức thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền nêu trên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Kỷ luật lao động trái pháp luật

Kỷ luật lao động trái pháp luật

Cần làm gì khi bị công ty kỷ luật bằng cách phạt tiền?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì không có được kỷ luật lao động bằng cách phạt tiền, do vậy khi xảy ra tình huống này người lao đôgnj phải lựa chọn cách thức bảo vệ quyền của mình. Trường hợp bị công ty xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức phạt tiền, người lao động có thể thực hiện một trong các thủ tục dưới đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định tại Điều 187 Bộ luật Lao động 2019:

Thứ nhất, thực hiện thủ tục khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động;

Thứ hai, yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo trình tự quy định tại Mục 2 Chương XIV của Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể có các hình thức giải quyết tranh chấp sau:

Hòa giải thông qua Hoà giải viên lao động

Theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 thì hòa giải thông qua Hoà giải viên lao động:

 • Khi giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động, các bên tranh chấp hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải được quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019;
 • Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp. Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét;
 • Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành;
 • Trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Giải quyết tranh chấp bằng Hội đồng trọng tài lao động

Giải quyết tranh chấp bằng Hội đồng trọng tài lao động theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Lao động 2019:

 • Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động trong trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành. Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp. Trường hợp hết thời hạn mà Ban trọng tài lao động không được thành lập thì các bên được yêu cầu Tòa án giải quyết;
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập, Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp. Trường hợp hết thời hạn mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên được yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khởi kiện ra Tòa án:

 • Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019, các bên có quyền lựa chọn Tòa án để giải quyết tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động.
 • Phán quyết được thực hiện bởi các bản án và quyết định được đưa ra nhân danh ý chí của các cơ quan quyền lực nhà nước, mà việc thi hành chúng được đảm bảo bằng sức mạnh của các cơ quan quyền lực nhà nước;

Cơ sở pháp lý: Điều 131 Bộ luật Lao động 2019; Mục 2 Chương XIV của Bộ luật Lao động 2019; Điều 73 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn người lao động khiếu nại, tố cáo khi bị chèn ép buộc thôi việc

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp lý về kỷ luật lao động

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý tận tâm, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực luật lao động, chúng tôi cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề kỷ luật lao động với các nội dung sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về kỷ luật lao động;
 • Tư vấn thủ tục, trình tự áp dụng kỷ luật đúng pháp luật;
 • Tư vấn nguyên tắc kỷ luật lao động;
 • Tư vấn việc cần làm khi bị xử lý kỷ luật lao động trái pháp luật;
 • Soạn thảo các loại đơn từ liên quan trong trường hợp cần thiết;
 • Hỗ trợ tư vấn hướng giải quyết có lợi nhất cho khách hàng;
 • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tham gia thương lượng, giải quyết tranh chấp tiền tố tụng hoặc trong quá trình tố tụng tại tòa án vụ án kỷ luật lao động;
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong vụ tranh chấp kỷ luật lao động

Trên đây là một số nội dung cơ bản, tùy vào tính chất vụ việc và yêu cầu của khách hàng mà phạm vi tư vấn sẽ khác nhau, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tư vấn các hình thức kỷ luật lao động

Tư vấn các hình thức kỷ luật lao động

>>> Xem thêm: Luật sư khởi kiện khi người lao động bị kỷ luật sa thải trái luật

Giải đáp  thắc mắc có được kỷ luật lao động bằng cách phạt tiền. Doanh nghiệp kỷ luật lao động bằng cách phạt tiền nhân viên là trái quy định pháp luật về lao động. Người lao động bị xử lý kỷ luật lao động trái pháp luật có thể khiếu nại hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu quý độc giả cần tư vấn chi tiết hơn trình tự xử lý kỷ luật lao động vui lòng liên hệ luật sư lao động thông qua hotline: 1900636387.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.5 (13 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết