Luật Lao Động

Có được áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động với một người

Có được áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động với một người là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. Bởi lẽ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích đối với người lao động. Thông qua bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc quy định của pháp luật về việc áp dụng các hình thức kỷ luật lao động với một người. Xin mời bạn theo dõi.

Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động không

Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động không

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Căn cứ Điều 124 Bộ luật Lao động 2019, xử lý kỷ luật lao động gồm có các hình thức sau:

 • Khiển trách
 • Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng
 • Cách chức
 • Sa thải

Như vậy, người lao động có thể bị xử lý kỷ luật theo một trong các hình thức nêu trên.

Hình thức xử lý kỷ luật lao động một người

Hình thức xử lý kỷ luật lao động một người

Có được áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động với một người không?

Quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động như sau:

 • Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động (khoản 2 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 ).
 • Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất (khoản 3 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019).

Như vậy, căn cứ khoản 2, 3 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 thì không được áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động với một người. Trong trường hợp có nhiều hành vi vi phạm thì cũng chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Quy trình xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật

Căn cứ Điều 123 Bộ luật Lao động 2019, thời hiệu xử lý kỷ luật được quy định cụ thể như sau:

 • Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.
 • Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
 • Trong thời hạn nêu trên, người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động.

Như vậy, thời hiệu xử lý kỷ luật người lao động là 6 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm. Và 12 tháng đối với trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh. Đối với một số trường hợp, thời hiệu xử lý kỷ luật được kéo dài nhưng không được vượt quá 60 ngày.

>>>Xem thêm: Quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là bao lâu?

Trình tự, thủ tục

Căn cứ khoản 6 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động như sau:

Bước 1: Lập biên bản vi phạm

 • Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm.
 • Người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.
 • Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

Bước 2: Thông báo tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động

Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp gồm:

 • Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên
 • Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật.

Sau khi các thành phần nêu trên nhận được thông báo của người sử dụng lao động, phải xác nhận tham dự cuộc họp.

Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp.

Bước 3: Tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật người lao động

 • Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo.
 • Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.
 • Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Bước 4: Ban hành quyết định xử lý kỷ luật người lao động

Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động.

Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật lao động

>>>Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết trình tự xử lý kỷ luật lao động

Tư vấn giải quyết khi công ty kỷ luật người lao động trái pháp luật

Không phải trong mọi trường hợp người sử dụng lao động đều có quyền xử lý người lao động. Để giúp người lao động bảo vệ được quyền lợi của mình, Chuyên tư vấn luật xin cung cấp đến bạn dịch vụ tư vấn giải quyết khi công ty kỷ luật người lao động trái pháp luật như sau:

 • Tư vấn các hành vi xử lý kỷ luật lao động trái luật
 • Tư vấn quyền của người lao động khi bị xử lý kỷ luật trái pháp luật
 • Tư vấn cho người lao động hướng xử lý khi công ty kỷ luật người lao động trái pháp luật như: khiếu nại, hòa giải, khởi kiện tại Tòa án, tố giác,…
 • Hướng dẫn, soạn thảo đơn khiếu nại quyết định kỷ luật lao động theo yêu cầu của khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến kỷ luật người lao động trái luật

>>>Xem thêm: Luật sư khởi kiện khi người lao động bị kỷ luật sa thải trái luật

Việc xử lý kỷ luật sẽ gây ra nhiều thiệt hại và ảnh hưởng đến người lao động nếu không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, người lao động cần phải hết sức lưu ý đến nguyên tắc áp dụng các hình thức kỷ luật lao động để đảm bảo được quyền lợi của mình. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, nếu quý khách có nhu cầu tư vấn chuyên sâu xin vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn luật lao động hỗ trợ.

Bài viết liên quan bạn có thể quan tâm:

5 (19 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 128 bài viết