Sau khi tòa án thụ lý đơn khởi kiện Luật tố tụng hành chính 2015 quy định chi tiết giai đoạn đối thoại và chuẩn bị xét xử. Giai đoạn này bao gồm hoạt động của cơ quan tố tụng lẫn đương sự như lập hồ sơ vụ án hành chính, tổ chức phiên họp giao nộp chứng cứ, đối thoại giữa hai các bên đương sự, tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án hành chính hoặc đưa vụ án ra xét xử….

Phiên tòa đang xét xử vụ án hành chính về đất đai

Phiên tòa đang xét xử vụ án hành chính về đất đai

>>> Xem thêm: Thời Hiệu Trong Vụ Án Hành Chính Và Vụ Án Hình Sự

Thời hạn của giai đoạn chuẩn bị xét xử trong vụ án hành chính

Thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án, trừ vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài và vụ án khiếu kiện về danh sách cử tri được quy định như sau:

04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 của Luật này đó là các vụ việc còn thời hiệu như quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc

02 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 116 của Luật này đó là các vụ việc còn thời hiệu khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh”;

Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần, nhưng không quá 02 tháng đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và không quá 01 tháng đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

>>> Xem thêm: Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Hành Chính

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 131 Luật tố tụng hành chính năm 2015, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán phải tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại, trừ vụ án theo thủ tục rút gọn và vụ án khởi kiện về danh sách cử tri.

Tuy nhiên, đây không phải là phiên họp giải quyết vụ án mà là một trình tự, thủ tục để Tòa án công bố tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cho các đương sự; kiểm tra xem các đương sự có sửa đổi, bổ sung, thay thế, rút yêu cầu khởi kiện, yêu cầu độc lập hay không; các đương sự có thống nhất được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không, nếu không thống nhất được thì yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề gì; việc giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án và việc gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác; việc bổ sung tài liệu, chứng cứ; đề nghị Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập đương sự khác, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa…

>>Xem thêm: Có bắt buộc khiếu nại trước khi khởi kiện vụ án hành chính không?

Pháp luật quy định cụ thể về thủ tục ở giai đoạn chuẩn bị xét xử

Pháp luật quy định cụ thể về thủ tục ở giai đoạn chuẩn bị xét xử

Đối thoại trong giai đoạn chuẩn bị xét xử như thế nào?

Vấn đề này đã được trình bày cụ thể tại một bài viết cách đây không lâu trên website này. Quy bạn đọc nào muốn tìm hiểu chi tiết vui lòng tìm kiếm bài viết: “Quy định pháp luật về thủ tục đối thoại trong tố tụng hành chính”.

Với những quy định cụ thể về thủ tục đối thoại trong tố tụng hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, việc Tòa án khuyến khích và tạo điều kiện để các đương sự thỏa thuận với nhau trong việc giải quyết vụ án trên cơ sở của pháp luật. Đối thoại trong vụ án hành chính còn có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tòa án trong quá trình tiến hành các thủ tục đối thoại giúp quá trình giải quyết vụ án nhanh chóng, chính xác; tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết các vụ án hành chính của tòa án.

Tạm đình chỉ giải quyết vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án trong trường hợp nào?

Trong giai đoạn này, Tòa án có thể quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: (điều 141 Luật Tố tụng hành chính 2015)

Sau khi có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Luật này, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục những lý do dẫn tới vụ án bị tạm đình chỉ trong thời gian ngắn nhất để kịp thời đưa vụ án ra giải quyết.

Việc đình chỉ vụ án theo Điều 143 Luật tố tụng hành chính. Nếu thuộc một trong các trường hợp như điều trên thì sẽ đình chỉ giải quyết vụ án.

Khi ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, Tòa án trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ cho đương sự nếu có yêu cầu và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

pháp luật về giai đoạn trước khi xét xử vụ án hành chính

Sauk hi tòa án đình chỉ vụ án Hành chính Điều 144 Luật hành chính 2015 quy định về hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án như sau:

– Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án đó, nếu việc khởi kiện này không có gì khác với vụ án đã bị đình chỉ về người khởi kiện, người bị kiện và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại các điểm b, c và e khoản 1 Điều 123, điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 143 của Luật này và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

– Tiền tạm ứng án phí, lệ phí mà đương sự đã nộp được xử lý theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.

>>> Xem thêm: Trường Hợp Tạm Đình Chỉ Vụ Án Hành Chính

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư Phan Mạnh Thăng qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn nhanh chóng và kịp thời.

Scores: 4.9 (12 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87