Tư vấn giao kết hợp đồng đại lý thương mại là một trong những công việc được yêu cầu nhiều hiện nay. ĐẠI LÝ thương mại là một hoạt động thương mại có tác động lớn đến nền kinh tế thị trường. Hoạt động đại lý thương mại ngày càng trở nên phổ biến đa dạng nên việc nắm bắt những quy định của pháp luật để né tránh rủi ro kinh doanh là điều vô cùng cần thiết. Quý bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết dưới đây về hợp đồng đại lý thương mại.

Đại lý thương mại

Đại lý thương mại

Đại lý thương mại là gì?

Theo quy định tại Luật Thương mại 2005, đại lý thương mại là một hoạt động thương mại, do THƯƠNG NHÂN thực hiện với mục đích sinh lời. Hoạt động đại lý thương mại được thực hiện bởi hai chủ thể là bên đại lýbên giao đại lý.

Theo đó, bên đại lý thực hiện hoạt động đại lý thương mại dưới ba hình thức sau:

 • Là đại lý bán thông qua việc nhận hàng hóa về bán
 • Là đại lý mua thông qua việc nhận tiền mua hàng
 • Nhận ủy quyền cung ứng dịch vụ

Ngược lại, bên giao đại lý thực hiện hoạt động đại lý thương mại dưới ba hình thức:

 • Giao hàng hóa cho đại lý bán
 • Giao tiền mua hàng cho đại lý mua
 • Ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ

Cả hai bên trong hoạt động đại lý thương mại đều là thương nhân.

Lợi ích của hai bên thương nhân trong đại lý thương mại

Lợi ích của hai bên thương nhân trong đại lý thương mại

Khái niệm hợp đồng đại lý thương mại

Nhìn chung, hợp đồng đại lý thương mại cũng là một loại HỢP ĐỒNG DÂN SỰ được thực hiện dựa trên những nguyên tắc cơ bản của luật dân sự. Hợp đồng đại lý thương mại được lập thành văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Quy định của pháp luật về hợp đồng đại lý thương mại

Nội dung của hợp đồng

Vì tính chất là hợp đồng dân sự nên nội dung trong hợp đồng đại lý dựa trên sự thỏa thuận của các bên trong phạm vi pháp luật cho phép. Tuy nhiên, trong hợp đồng đại lý nên có những nội dung cơ bản sau:

 • Loại hàng hóa hoặc loại dịch vụ đại lý
 • Thời hạn đại lý

Thời hạn đại lý được hai bên thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng. Nếu không thỏa thuận, thời hạn đại lý chấm dứt sau một khoảng thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày kể từ ngày bên muốn chấm dứt đại lý thông báo cho bên còn lại về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

 • Thanh toán đại lý

Việc thanh toán đại lý được hai bên thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng. Nếu không thỏa thuận, việc thanh toán sẽ diễn ra theo đợt sau khi bên đại lý hoàn thành một khối lượng hàng hóa, dịch vụ nào đó.

 • Thù lao đại lý

Có hai hình thức trả thù lao cho bên đại lý là dựa trên hoa hồng hoặc dựa vào chênh lệch giá.

 • Hình thức đại lý

Có rất nhiều hình thức đại lý hoạt động trên thị trường, tuy nhiên, ba hình thức được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất hiện nay bao gồm: đại lý bao tiêu, đại lý độc quyền và tổng đại lý.

 • Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý

Bên giao đại lý trong hoạt động đại lý sẽ có các quyền liên quan đến việc ấn định giá của hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ; được quyền yêu cầu bên đại lý đảm bảo việc thực hiện theo đúng hợp đồng đại lý và được thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát đối với bên đại lý.

Bên giao đại lý có nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng về trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ; thực hiện việc hướng dẫn, tạo điều kiện để bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý; trả thù lao và chịu trách nhiệm về những hành vi của mình trước pháp luật.

 • Quyền và nghĩa vụ của bên đại lý

Ngược lại, bên đại lý có các quyền liên quan đến việc yêu cầu bên giao đại lý thực hiện các nghĩa vụ về cung cấp thông tin, giao hàng; được quyền giao kết với một hoặc nhiều bên giao đại lý; được hưởng thù lao đại lý.

Bên đại lý có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho bên giao đại lý; chịu sự kiểm tra, giám sát từ bên giao đại lý và đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ theo các thỏa thuận trong hợp đồng đại lý.

Hoạt động đại lý thương mại

Hoạt động đại lý thương mại

Đặc điểm của hợp đồng

Mặc dù hợp đồng đại lý chỉ thể hiện hai chủ thể là bên đại lý và bên giao đại lý nhưng quan hệ đại lý lại ràng buộc và liên quan đến ba chủ thể là bên đại lý, bên giao đại lý và bên thứ ba (khách hàng).

Bên đại lý thực hiện hoạt động đại lý để được hưởng thù lao đại lý thông qua việc nhân danh bên giao đại lý trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ với khách hàng. Khoản sinh lợi duy nhất mà bên thương nhân là bên đại lý nhận được là thù lao đại lý từ bên giao đại lý.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện theo thỏa thuận của các bên và theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 về chấm dứt hợp đồng. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo luật bao gồm:

 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Đã hoàn thành xong nghĩa vụ trong hợp đồng
 • Hợp đồng chấm dứt do bị hủy bỏ hoặc do bị đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Hợp đồng chấm dứt khi một trong hai bên chấm dứt hoạt động
 • Hợp đồng chấm dứt do hoàn cảnh thay đổi

Một số lưu ý khi giao kết hợp đồng thương mại

Khi giao kết hợp đồng đại lý thương mại, bên đại lý và bên giao đại lý phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đại lý, cả các quy định tại Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015.

Thương nhân giao kết hợp đồng đại lý và trở thành bên đại lý của thương nhân nước ngoài phải xem thêm các quy định về Danh Mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh Mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Trong trường hợp luật có quy định thương nhân chỉ được làm bên đại lý cho một bên đại lý đối với một loại hình hàng hóa, dịch vụ nhất định thì thương nhân phải thực hiện đúng theo quy định này.

Thương nhân là bên đại lý có trách nhiệm kê khainộp thuế cho cơ quan thuế.

Với đội ngũ luật sư kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại, dân sự, Công ty Luật Long Phan PMT chúng tôi xin hỗ trợ quý khách hàng trong những công việc sau đây:

 • Tư vấn các quy định của Luật Thương mại, Bộ luật dân sự về đại lý thương mại
 • Tư vấn các lưu ý khi thực hiện hoạt động đại lý thương mại
 • Soạn thảo hợp đồng, review hợp đồng đại lý thương mại
 • Đại diện theo ủy quyền trong công tác pháp lý và tố tụng

Trên đây là bài viết của chúng tôi về hợp đồng đại lý thương mại và các quy định của pháp luật có liên quan hoạt động đại lý thương mại. Nếu còn có thắc mắc về vấn đề này hoặc cần tư vấn luật hợp đồngtư vấn luật dân sự, quý bạn đọc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900636387 để được tư vấn và được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Scores: 4.8 (12 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87