Luật Hợp Đồng

Luật sư soạn thảo hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệp

Soạn thảo hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệp là một trong những dịch vụ pháp lý của Chuyên Tư Vấn Luật. Luật sư của chúng tôi sẽ thực hiện cho doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật và hỗ trợ tư vấn về các vấn đề liên quan như  quy định của pháp luật về soạn thảo hợp đồng đào tạo… để doanh nghiệp định rõ mục tiêu  đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ hơn về các nội dung này, mời các bạn cùng theo dõi.

Soạn thảo hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệpSoạn thảo hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệp

Quy định về hợp đồng đào tạo theo Bộ luật Lao động

Hợp đồng đào tạo là  hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 62 Bộ luật Lao động 2019.

Tư vấn các nội dung cơ bản của hợp đồng đào tạo

Các điều khoản cơ bản

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Nghề đào tạo;
 • Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian đào tạo;
 • Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo;
 • Chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;
 • Trách nhiệm của người sử dụng lao động;
 • Trách nhiệm của người lao động.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 điều 62 Bộ luật Lao động 2019.

Các điều khoản về cam kết làm việc sau đào tạo

Việc ký kết các điều khoản về cam kết làm việc sau đào tạo là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với doanh nghiệp. Thông thường sẽ bao gồm các điều khoản sau:

 • Về thời gian cam kết: Xác định thời gian cụ thể mà người lao động cam kết làm việc sau khi hoàn thành quá trình đào tạo. Thời gian này có thể là một khoảng thời gian cố định, ví dụ như 1 năm, hoặc có thể được xác định theo độ dài của chương trình đào tạo.
 • Chi phí đào tạo: Có thể quy định người lao động có trách nhiệm trả lại chi phí đào tạo nếu họ rời bỏ công ty trước thời gian cam kết. Xác định cách tính toán số tiền cần trả và quy định cụ thể trong hợp đồng.
 • Điều kiện chấm dứt sớm: Mô tả những trường hợp nếu công ty quyết định chấm dứt mối quan hệ làm việc sớm. Cung cấp các điều kiện và điều khoản cụ thể để chấm dứt mối quan hệ một cách công bằng và rõ ràng.
 • Chế độ làm việc: Xác định chế độ làm việc, giờ làm việc, và mọi yêu cầu khác sau quá trình đào tạo. Nếu có sự thay đổi so với môi trường làm việc trước đó thì phải thể hiện rõ ràng và minh bạch trong hợp đồng.
 • Phát triển sự nghiệp: Cung cấp thông tin về cơ hội phát triển sự nghiệp và các lợi ích khác mà người lao động có thể nhận được sau quá trình đào tạo.
 • Bảo mật thông tin: Mô tả cách thông tin cá nhân của người lao động sẽ được bảo vệ và sử dụng trong quá trình đào tạo và sau đó.
 • Chế độ thử việc: Nếu có chế độ thử việc sau quá trình đào tạo, xác định thời gian và điều kiện của nó.
 • Điều kiện thỏa thuận: Chỉ định bất kỳ điều kiện nào mà cả hai bên đều phải tuân thủ để bảo đảm sự công bằng và minh bạch.
 • Xử lý tranh chấp: Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp nếu có.
 • Thỏa thuận và ký kết: Yêu cầu người lao động đọc và hiểu các điều khoản, sau đó ký tên để chứng nhận sự đồng ý của họ.

Những điều khoản cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô và ngành nghề của công ty, và nên được xem xét bởi luật sư có chuyên môn để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng.

Luật sư tư vấn nội dung hợp đồngLuật sư tư vấn nội dung hợp đồng

Các điều khoản xử lý vi phạm cam kết làm việc sau đào tạo

Bên cạnh thỏa thuận về các điều khoản cam kết làm việc sau đào tạo thì việc thỏa thuận về các phương án xử lý khi vi phạm những cam kết đó cũng không thể thiếu. Có thể bao gồm 1 số điều khoản như sau:

 • Xác định các trường hợp vi phạm: Mô tả rõ ràng các hành vi hoặc những gì bị xem là vi phạm.
 • Thời hạn thông báo vi phạm: Là thời hạn mà người lao động được thông báo về vi phạm và có cơ hội để đưa ra giải thích hoặc phương án sửa chữa.
 • Quy trình giải quyết: Là quy trình cụ thể để giải quyết vi phạm, bao gồm bước điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu, lời trình bày, quyết định cuối cùng và ai chịu trách nhiệm thực hiện quyết định đó.
 • Hình thức kỷ luật: Liệt kê các hình thức kỷ luật có thể được áp dụng nếu xác định được hành vi vi phạm, có thể là cảnh cáo, giảm lương, chấm dứt hợp đồng làm việc, hoặc các biện pháp khác.
 • Cơ hội sửa chữa: Cung cấp cơ hội cho người lao động để sửa chữa hành vi của họ trước khi các biện pháp kỷ luật nặng nề được áp dụng.
 • Chấm dứt mối quan hệ lao động: Nếu vi phạm là nghiêm trọng, quy định về việc chấm dứt mối quan hệ lao động và những hậu quả liên quan.
 • Đi đến thỏa thuận và ký kết: Yêu cầu người lao động xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản về xử lý vi phạm.

Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và nên được xem xét bởi luật sư chuyên môn để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng.

Mẫu hợp đồng đào tạo chuẩn quy định

Khi soạn thảo hợp đồng đào tạo, có một số nội dung quan trọng cần lưu ý để đảm bảo rõ ràng và công bằng cho cả hai bên. Dưới đây là một số nội dung quan trọng cần xem xét khi soạn thảo hợp đồng đào tạo:

 • Định rõ mục tiêu đào tạo: Xác định mục tiêu và kết quả mong đợi của quá trình đào tạo, tiêu chí đánh giá của chương trình đào tạo.
 • Nội dung chương trình đào tạo: Mô tả chi tiết về nội dung, chủ đề, và phạm vi của chương trình đào tạo.
 • Quy định về thời gian và địa điểm: Xác định lịch trình cụ thể của khóa đào tạo, bao gồm cả thời gian bắt đầu và kết thúc, địa điểm tổ chức đào tạo.
 • Chi phí và thanh toán: Xác định chi phí tổ chức đào tạo và cách thức thanh toán. Chi phí phát sinh khác.
 • Quy định về chấm dứt đào tạo và hoàn trả chi phí: Xác định điều kiện và quy trình hủy bỏ chương trình đào tạo. Quy định về việc hoàn trả chi phí nếu có sự hủy bỏ từ một trong hai bên.
 • Bảo mật thông tin: Đảm bảo rằng hợp đồng bảo vệ thông tin mật của cả hai bên, đặc biệt là thông tin liên quan đến nhân sự và doanh nghiệp.
 • Nghĩa vụ và quyền lợi của cả hai bên: Bên đào tạo và bên được đào tạo. Đề cập đến cam kết của cả hai bên đối với quyền sở hữu trí tuệ và nội dung đào tạo.
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Xác định điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng đào tạo trước thời hạn (nếu có).
 • Mô tả cách giải quyết tranh chấp, bao gồm quy trình đàm phán hoặc trọng tài nếu cần thiết.
 • Ký tên và ngày có hiệu lực.

Có thể tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp khi soạn thảo hợp đồng để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của nội dung.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng đào tạo

Dịch vụ Luật sư soạn thảo, review hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo, đánh giá hợp đồngDịch vụ soạn thảo, đánh giá hợp đồng

Quy trình tiếp nhận và soạn thảo hợp đồng đào tạo

Với dịch vụ soạn thảo hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ thực hiện theo trình tự sau đây:

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và mong muốn của khách hàng đối với yêu cầu soạn thảo hợp đồng;
 • Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Khách hàng và Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 • Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và tư vấn cho khách hàng những điều khoản cần có trong hợp đồng để đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích của khách hàng. Đồng thời thực hiện soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.
 • Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý và trả kết quả cho khách hàng theo đúng cam kết thỏa thuận trước đó.

Về thời gian trả kết quả tùy thuộc vào từng hồ sơ, yêu cầu của khách hàng sẽ giao động từ 24h đến 48h làm việc.

Trường hợp có yêu cầu phức tạp thì thời gian thực hiện việc soạn thảo hợp đồng có thể kéo dài hơn nhưng trên cơ sở có sự thỏa thuận, đồng ý của khách hàng và công ty.

Phí dịch vụ Luật sư

Chi phí để thuê luật sư soạn thảo hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệp sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hợp đồng và mong muốn của khách hàng. Ngay sau khi khách hàng gửi hồ sơ, tài liệu và yêu cầu soạn thảo, Công ty sẽ thông báo chi phí cụ thể. Thông thường, chi phí dịch vụ được tính theo các yếu tố sau:

Phí cố định:

Nếu quý khách hàng muốn có sự tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ soạn thảo, luật sư tư vấn từ công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp dựa trên từng vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng chi phí được tính toán nhằm tối đa hóa quyền lợi và lợi ích cho khách hàng.

Quyền và nghĩa vụ của hai bên được ràng buộc bởi Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Trong trường hợp xuất hiện tình tiết mới, ảnh hưởng đến nội dung Hợp đồng dịch vụ pháp lý, các bên có thể thương lượng lại về mức phí dịch vụ thông qua phụ lục hợp đồng.

Phí kết quả:

Mức thù lao và chi phí cụ thể của luật sư trong từng vụ việc sẽ được xác định dựa trên sự đồng thuận giữa luật sư và khách hàng, được ghi chép tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý. Điều này đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình hợp tác giữa Luật sư và khách hàng.

Do vậy, không có chi phí cố định cho dịch vụ soạn thảo hợp đồng nói trên. Tùy vào tính chất, mức độ phức tạp của hợp đồng cũng như yêu cầu của khách hàng thì chi phí cụ thể sẽ được thống nhất thông qua thỏa thuận giữa khách hàng và công ty.

>>> Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng đào tạo nghề

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là việc lập kế hoạch cho quá trình đào tạo mà còn đảm bảo quyền lợi của các bên, sự rõ ràng, minh bạch trong mọi điều khoản. Chúng tôi cam kết cung cấp các hợp đồng chất lượng cao, tuân thủ pháp luật và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp. Nếu bạn đọc còn thắc mắc cần Tư vấn Luật Lao động  vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.8 (13 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết